Vyhodnocení sběru papíru (září 2018)

10.10.2018

Ve dnech 18. září 2018 se uskutečnila první sběrová akce ve školním roce 2018/2019.

Celkem bylo sebráno 9 380 kg starého papíru v hodnotě 14 070,- Kč. Z toho děti z naší mateřské školy donesly 162 kg starého papíru.
Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se na této sběrové akci podíleli. Další sběrová akce proběhne v úterý 23. října 2018.

Kompletní výsledky sběru papíru ukazuje následující tabulka:
 
Přehled sběru starého papíru - září 2018
Třída
Odevzdáno celkem (kg)
Počet žáků ve třídě
Průměr na žáka (kg)
Nejlepší sběrači 
(1-5 na třídu)
kg
1.A
390
27  14,4  Caha Matěj
77
 Velebová Lucie
54
 Janák David
49
1.B
395,4
27  14,6  Zahradníček Dominik
160
 Vacková Ema
90
 Krčál Dominik
36,8
2.A
270
27  10,0  Pejchal Dominik 50
 Sedláčková Tereza
40
 Sedláček Zdeněk
30
2.B
513
22  23,3 Doležal Adam
100
 Ševečková Viktorie
100
 Fejtová Kristýna
79
3.A
462,5
24  19,3  Kobiela Tomáš
120
 Pavlíček Oskar
89
 Dolejší Dominik + Lenka
56+56
3.B
186,5
16  11,7 Gajdoš Štefan
92
 Bartejsová Sofie
32
 Procházková Klára
16,5
3.C
373,8
22  17,0  Dvořáková Adéla
185
 Pacalová Adéla
86,2
 Velebová Michaela
54
4.A
352,5
23  15,3  Vlach Martin
63
 Mrózek Václav
63
 Kuřecová Karolína 38
4.B
415
23  18,0  Hejlíčková Nikola
121
 Vojtová Simona
86
 Kružíková Stella 84
4.C
276
23  12,0  Augustinová Andrea
88
 Hájek Vojtěch
65
 Dufková Eva
28
5.A
398
22  18,1  Hekerlová Natálie
180
 Buršík Matěj
53
 Sedláčková Adéla
40
5.B
858
22  39,0  Sedlák Ondřej
192
 Černá Lucie
150
 Doležal Jakub
148
5.C
386
22  17,5  Auer Jan
82
 Brada Petr
51
 Filová Patricie
46
6.A
44,5
9  4,9  Sedlák Jan
42,5 
 Svobodová Veronika
2
 -
-
 6.B

547

22  24,9  Kabátková Iva
162
 Koumar Jan
85
 Hobza David
68
6.C
475
22  21,6  Šťastný Daniel
143
 Říhová Karolína
97
 Křehlík Pavel
75
6.S
319
24  13,3  Mařanová Marika
100
 Burian Martin
45
 - -
7.A
95
11  8,6  Růžičková Nella
41
 Nováček Vojtěch
30
 Zelníček František
15
7.B
206,7
20  10,3  Pacal Ondřej
86,2
 Slabá Nella
40
 Pokorný Matěj
30
7.C
203,1
17  11,9  Dokulilová Adéla
65
 Procházková Monika 54
 Frajová Karolína
48
7.S
303
21  14,4  Gajdoš Marian
91
 Hynek Martin
40
 Olivová Vendula
40
8.A
75
8  9,4  Křivánek Šimon
45
 Stoklasová Marie
18
 Chlpíková Veronika
12
8.B
618,6
29
 21,3  Černý Jiří
150
 Korešová Martina 105
 Svoboda David
93
8.S
561,7
30
 18,7  Zadražilová Julie
234
 Zima David
161
 Chlupáčková Tereza
37
9.A
34
10
3,4 
 Gerža Lukáš
20
 Babuněk Daniel
14
 -
-
9.B
201
26  7,7  Svobodová Leona
50
 Mušková Nina
40
 Slabý Vít Tomáš 40
9.S
172
23
 7,5  Večeřová Lucie
156
 Mareš Josef
22
 -
-
162
 
 
 Fejtová
59 
 Robovská
40 
 Kříž
21