Dějepisná olympiáda

15.01.2020

V úterý 14. ledna 2020 se uskutečnilo v DDM Borovina okresní kolo dějepisné olympiády pod názvem "Dlouhé století se loučí (1880-1920)".

Této soutěže se celkem účastnilo 48 žáků 8. a 9. ročníku celého okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci - Michaela Manová, 9.B, Jana Matyášová, 9.S a Adam Daniel Krotký, 9.S. Všichni žáci patří mezi úspěšné řešitele. Maximální počet bodů, kterého žáci mohli dosáhnout, byl 80 bodů. Jana Matyášová se umístila na velmi pěkném 7. místě s počtem 64 bodů. Michaela Manová obsadila 8. místo s 63 body a Adam Daniel Krotký získal 52 body. Janě, Michaele a Adamovi patří velké poděkování za vzornou přípravu na soutěž a za reprezentaci naší školy v okresním kole "Dějepisné olympiády".