Profil školy

Škola podporující zdraví.
Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Škola zřizující specializované třídy pro děti s poruchami učení.

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.

Hned u školy je sportovní hřiště s novým umělým povrchem a dopravní hřiště, k dispozici jsou dvě moderní tělocvičny, gymnastický sál, posilovna a plavecký bazén.

Sportovní třídy se zřizují od 6. ročníku a jsou zaměřeny na fotbal, sportovní gymnastiku a plavání. ZŠ Bartuškova nabízí jako jediná škola na okrese Třebíč specializované třídy pro děti s poruchami učení.

Velká pozornost je věnována výuce jazyků, a to nejen povinně od 3. ročníku, ale již od 1. ročníku – podle přání rodičů nabízíme angličtinu jako kroužek.

Ve výuce jsou využívány dobře vybavené odborné multimediální učebny pro fyziku, chemii, přírodopis, zeměpis, dějepis, matematiku, cizí jazyky, výtvarnou výchovu, hudební výchovu. Využíván je školní pozemek, dílna a cvičná kuchyň. Samozřejmostí jsou také počítačová učebna a multimediální učebny pro první stupeň.

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem ,,Škola pro všechny, škola pro život". Významným úspěchem je přijetí školy do sítě Škol podporujících zdraví v listopadu 2003.