Školní poradenské pracoviště

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním speciálním pedagogem, školním metodikem protidrogové prevence a školním výchovným poradcem.

Hlavním úkolem poradenského pracoviště je pomoc žákům, kteří mají potíže se špatným prospěchem, mají osobnostní, vztahové a jiné problémy.

Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Šabatová
Školní speciální pedagog: Mgr. Pavla Šplíchalová
Školní výchovný poradce: Mgr. Marie Hlávková

Externí spolupráce:

Psycholog a psychoterapeut: Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D.

Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva školství Personální podpora. Tento projekt má poskytnout školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory / se speciálními vzdělávacími potřebami.

AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKOU UNIÍ

Psycholog a psychoterapeut

Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D.
E-mail: ctyrlisteknadeje@gmail.com
psycholog a psychoterapeut, třebíčský rodák

Celý článek