Vybavení školy

 • nový sportovní areál s umělým povrchem - fotbalové hřiště, hřiště na basketbal a volejbal
 • tenisový kurt
 • krytý plavecký bazén
 • 2 tělocvičny, gymnastický sál, posilovna
 • dopravní hřiště
 • počítačová učebna s 31 počítači a projektorem
 • multimediální učebny 1. stupně, družiny a školního speciálního pedagoga vybavené interaktivními tabulemi
 • odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, matematiky, hudební výchovy a cizích jazyků vybavené interaktivními tabulemi
 • pracovna výtvarné výchovy s projektorem
 • dílna
 • školní zahrada, skleník
 • cvičná kuchyň
 • 5 samostatných pracoven školní družiny
 • žákovská knihovna
 • učitelská knihovna
 • audiovizuální technika
 • nové moderní žákovské lavice, židle a tabule ve třídách
 • nové osvětlení ve třídách
 • keramická pec
Dětské dopravní hřiště

V areálu naší školy se nachází dětské dopravní hřiště.

Celý článek