Škola se sportovním zaměřením

i

Zápis do 1. tříd

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd naleznete zde:


Uzavření Základní školy

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vám oznamuji, že ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ DRUŽINA a ŠKOLNÍ JÍDELNA bude po jarních prázdninách od 16. března do odvolání pro žáky uzavřena.
Informace týkající se ošetřování dítěte a formulář naleznete zde:

 

Další důležité informace:

  • úkoly pro žáky 1. – 9. tříd budou umístěny na webových stránkách školy v sekci stránky tříd, učivo bude průběžně aktualizováno a doplňováno
  • v případě potřeby je možné komunikovat s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím e-mailu, adresy najdete na webu školy v sekci kontakty
  • školní jídelna je od 16.3.2020 pro všechny strávníky uzavřena
  • potvrzení k ošetřování dítěte zašleme rodičům na vyžádání e-mailem, případně vydáme ve škole v době od 7.00 hod. do 13.00 hod. v kanceláři školy
  • pronájmy tělocvičen včetně venkovního sportovního areálu jsou zrušeny
  • informace pro rodiče budou průběžně dle potřeby aktualizovány


S účinností od 16.3.2020 až do odvolání je uzavřena i naše MATEŘSKÁ ŠKOLA (z toho důvodu, že není přihlášeno žádné dítě)!!!

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Leoš Šeda
ředitel ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700

Aktuální informace

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 

Termín registrace přihlášek zůstává do 31.3.2020.

více informací

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací z rizikových oblastí: Írán, USA, Kanada, Austrálie, Malajsie, Izrael z evropských států ItálieŠpanělskoRakouskoNěmeckoŠvýcarskoŠvédskoNizozemskoBelgieVelká BritánieNorskoDánskoFrancie a Portugalsko

více informací

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (do 31. března 2020)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

2. fáze – zápis (do 17. dubna 2020)

Zápis do první třídy se z důvodu mimořádných opatření vlády ČR uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu je třeba, aby podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručil zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do naší základní školy:

  • poštou,
  • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
  • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky základní školy.

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele školy, případně na odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

více informací

Základní škola Bartuškova Třebíč

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.