Škola se sportovním zaměřením

i

Informace k provozu školy od 24.5.2021:

Na 1. i 2. stupni bude probíhat prezenční výuka dle rozvrhu.
Žáci se budou testovat 1x týdně vždy v pondělí.
Všichni žáci jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest.

Aktuální informace

Sběr papíru

11.06.2020

V úterý 8. června 2021 se uskutečnila poslední sběrová akce ve školním roce 2020/2021.

více informací

Vážení rodiče,
dle informací MŠMT k zápisu pro školní rok 2021/2022, vám sděluji následující:

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v boji s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v daném květnovém termínu bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců!!!!

Podání vygenerované a řádně vyplněné Žádosti o příjetí k předškolnímu vzdělávání z elektronického systému (https://zapisms.trebic.cz) podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proveďte některým z následujících způsobů:
- poštou,
- vytištěnou a podepsanou přihlášku včetně příloh vhoďte do schránky u hlavního vchodu do základní školy,
- prostřednictvím datové schránky,
- emailem s elektronickým podpisem,
- v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole v níže uvedeném časovém rozmezí po předchozí telefonické domluvě s řed. školy, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

K žádosti přiložte:
1. kopii rodného listu dítěte (dokument bude po ukončení správního řízení v souladu s GDPR řádně skartován),
2. vytištěnou a podepsanou žádost, včetně potvrzení praktického dětského lékaře

Dále vás žádám, abyste zvážili za současné situace přihlášení svého dítěte pouze na jednu mateřskou školu. Přihlášením na více třebíčských mateřských škol, se po přijetí na vybranou školu vystavíte budoucím komplikacím s rušením místa na ostatních školách, ze kterých budete muset mít podepsané potvrzení vámi i ředitelem/kou mateřské školy, kde budete místo rušit!!

Sběr žádostí do mateřské školy bude probíhat v termínu 4. - 16. 5. 2021

Vyhodnocení žádostí: proběhne nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení

Zveřejnění výsledků zápisu: seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích do ZŠ i MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na tel. čísle 731178708 nebo e-mailem: skola@zsbartuskova.cz .

Pro školní rok 2020/2021 máme volných 7 míst.

více informací

Den Země 2021

22.4.2021

I letos se zamysleme, co jsme celý rok dělali pro ochranu naší planety.

více informací

Sběr papíru

20.04.2021

V úterý 20. dubna 2021 se uskutečnila další sběrová akce .

více informací

Základní škola Bartuškova Třebíč

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.