Škola se sportovním zaměřením

Aktuální informace

Turnaj v pexesu 2021

21. 10. 2021

Žáci 1. stupně naší školy mohli změřit své síly na turnaji v pexesu, který se konal ve čtvrtek 21. 10. 2021. Všichni soutěžící se velmi snažili, některé duely byly opravdu vyrovnané. Zde jsou výsledky:

více informací

Sběr papíru

10.09.2021

Ve středu 8. září 2021 se uskutečnila první sběrová akce starého papíru ve školním roce 2021/2022.

více informací

 

 • každý, kdo vstoupí do budovy školy, si provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou je třeba dodržovat po celou dobu pobytu ve škole,
 • každá osoba, která vstoupí do budovy školy je povinna zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest – rouška (žáci do 15 let), ostatní respirátor.
  Ochranu dýchacích cest nemusí mít osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, osoby ze závažných zdravotních důvodů. V případě závažných zdravotních důvodů je třeba tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, kde musí být výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest,
 • ve škole proběhne 3x preventivní screeningové testování žáků. První test se provede 1.září (žáci prvních tříd 2. září), další termíny budou 6. září a 9. září. Testy jsou zdarma.
  Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo o negativním testu předloží žák 1. září třídnímu učiteli. V opačném případě by se musel otestovat nebo mít po celou dobu ve škole ochranu dýchacích cest!!!
 • žáci, kteří jsou očkováni nebo testováni nebo nemoc prodělali, nemusí nosit ve třídách ochranu dýchacích cest, tuto ochranu dýchacích cest musí nosit pouze ve společných prostorách.
  V případě, že se žák odmítne testovat a nevztahuje se na něj výjimka, se může účastnit prezenční výuky, ale musí po celou dobu prezenční výuky nosit ochranu dýchacích cest. Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy prvních deset dní.
 • žádáme zákonné zástupce žáků, aby do budovy školy vstupovali pouze ze závažných důvodů a pokud je to možné v době, kdy probíhá výuka a ve společných prostorách není pohyb žáků.
  Žádáme všechny osoby, které vstoupí do školy, aby si nasadily ochranu dýchacích cest a vydezinfikovaly si ruce.

 

Vážení rodiče, předem vám velice děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy

více informací

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700
přijme zaměstnance na pracovní pozice:

 

učitelka/učitel Aj na 1. stupni ZŠ

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, pracovní úvazek 1,0.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. praxe s výukou Aj na 1. stupni ZŠ 15 let

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem

 

 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

přijme zaměstnance na pracovní pozici

učitelka/učitel Aj na 1. stupni ZŠ

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, částečný pracovní úvazek cca 0,4

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. praxe s výukou Aj na 1. stupni ZŠ 15 let

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem 

 

 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

přijme zaměstnance na pracovní pozici

učitelka TV

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, pracovní úvazek 1,0.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. 10 let praxe s výukou TV na ZŠ

- kvalifikace trenéra sportovní gymnastiky II. třídy

- zkušenosti s výukou TV  ve sportovních třídách zaměřených na sportovní gymnastiku 
   výhodou

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem

 

 

Bližší informace budou poskytnuty na vyžádání na emailové adrese seda@zsbartuskova.cz

V Třebíči dne 1. 7. 2021

Mgr. Leoš Šeda

ředitel školy

více informací

Základní škola Bartuškova Třebíč

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.

Kolik času denně věnuješ přípravě do školy?