Školní družina a školní klub

Vážení rodiče,

přihlášky do ŠD na školní rok 2022/23 jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo na vyžádání v družině. Vyplněné přihlášky posílejte po dětech do 30. 6. 2022.

Datum nástupu a odchody dětí ze ŠD lze doplnit na začátku září.

Seznam kroužků bude dostupný poslední týden v srpnu na webových stránkách školy, přihlášení do kroužkuů během září.

V případě dotazů mě kontaktujte na email maranova@zsbartuskova.cz, popř. tel 733 713 776

 

 

Vychovatelky školní družiny:

telefon : 733 713 776

Jiřina Mařanová (vedoucí vychovatelka)
mail: maranova@zsbartuskova.cz

Jindřiška Valdmanová
mail: valdmanova@zsbartuskova.cz

Karla Kocourková
mail: kocourkova@zsbartuskova.cz

Petra Řezáčová
mail: rezacova@zsbartuskova.č

Helena Koščová

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny je ráno 6:00 - 7:25 a odpoledne hned po skončení vyučování do 16:00.

Docházka: pro žáky, kteří budou přijati, je docházka povinná. Mimořádné uvolnění (jiný odchod, než je uveden na zápisním lístku) je nutno sdělit písemně, a to na samostatném papíře (z důvodu zakládání omluvenek). Pokud dítě vyzvedáváte po obědě, prosím oznamte to vychovatelce. Žáci nemohou být uvolňování na základě telefonátu či SMS.

Žádáme rodiče, aby si děti ze ŠD nevyzvedávali v době od 13:00 do 14:00 z důvodu pobytu venku.

Poplatky: poplatek za ŠD je 150,- Kč za měsíc. Pokud chodí dítě pouze do kroužku poplatek činí 100 Kč za měsíc. Vybírat budeme 600,- Kč za září – prosinec do konce září. 900,- Kč za leden – červen do konce ledna.
Pokud je zaplacený poplatek za ŠD, může dítě navštěvovat libovolný počet kroužků. Kapacita kroužků je omezená, přihlaste děti co nejdříve.
Kroužek Keramika a Šperkovnička bude navíc zpoplatněn 20 Kč hodina/ žák na materiál a pomůcky.
Činnost kroužků bude zahájena v říjnu .
Donést: prosíme, aby děti přinesly deníček. Děti mohou mít v šatně převlečení na hřiště.

Pokud bude stav ŠD a kroužků naplněn, bude každý další zájemce projednáván individuálně s ředitelem školy.

 
Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2021/2022: 

 Den

 Název kroužku

 Náplň kroužku

 Vedoucí kroužku

 od - do

 

 Pondělí

 

 

 Gymnastika

 Základy gymnastiky děvčata 1.-3. roč  Eliška Klinerová

 15.00-16.00

 Plavání

 Základy plavání, hry

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Informatika

 Základy PC, internet

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:45

 Flétna

 Hra na flétnu, hudební nauka

 Jiřina Mařanová

 14:00-16:00

 Úterý

 Míčové hry

 Cvičení na míčích, pohybové hry

 Jindřiška Valdmanová

14:30-15:30 

 Keramika

 Práce s hlínou

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Hraju, hraješ, hrajeme

 Hry, dramatizace, komunikace

 Petra Řezáčová

 15:30-16:00

 Středa

 Šikulka

 Práce s materiálem, přírodniny

 Jiřina Mařanová

 14:00-15:00

 Keramika

 Práce s hlínou

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Plavání

 Základy plavání, hry

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:30

 Výtvarný 1.-2.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 15:30-16:20

 Čtvrtek

 Výtvarný 3.-4.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 15:30-16:20

 Šperkovnička  1.-2. roč.

 Výroba šperků, doplňků

 Karla Kocourková

 14:30-16:00

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-17:00

 Pátek

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jiřina Mařanová

 14:00-15:30

 Kuchtík sudý- lichý týd.

 Vaření jednoduchých pokrmů, zdravá výživa

 Petra Řezáčová

 14:00-16:00


Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2021/2022:
Školní klub: Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Praktika z Čj 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Ilona Uhlířová  13.30-14.30
 Praktika z Čj 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Radka Malenová  13.45-14.45
 Úterý  Praktika z M 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Petr Jonáš  6.30-7.30
 Náboženství  1.-3. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Náboženství  4.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00
 Středa  Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Jitka Žišková  13.30-14.30
 Praktika z M 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Zdena Svobodová  13.30-14.30
 Letecké modelářství  letecké modely, soutěže  Mgr. Milan Sedlák  14.00-15.00
 Čtvrtek  Praktika z M 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Zdena Svobodová  6.30-7.30


Nabídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2021/2022:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Florbal

 zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže 4.-5. ročník

 Mgr. Michal Pacholík  6.30-7.30
 Gymnastika základy gymnastiky, nácvik sestav 1. stupeň  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Úterý  Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu 1.-3. ročník  Mgr. Michal Pacholík  13.15-14.15
 Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu 6.-7. ročník  Mgr. Pavel Franěk  13.30-14.30
 Středa  Florbal  základy florbalu 1.-3. ročník  Mgr. Zdeněk Dobrovolný  13.30-14.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže 5.-6. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.45-14.45
 Pátek  Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže 8.-9. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.45-14.45