Školní družina a školní klub

Vychovatelky školní družiny:

telefon : 733 713 776

Jiřina Mařanová (vedoucí vychovatelka)
mail: maranova@zsbartuskova.cz

Jindřiška Valdmanová
mail: valdmanova@zsbartuskova.cz

Eliška Klinerová
mail: klinerova@zsbartuskova.cz

Karla Kocourková
mail: kocourkova@zsbartuskova.cz

Věra Sobotková

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny je ráno 6:00 - 7:25 a odpoledne hned po skončení vyučování do 16:00.

Docházka: pro žáky, kteří budou přijati, je docházka povinná. Mimořádné uvolnění (jiný odchod, než je uveden na zápisním lístku) je nutno sdělit písemně, a to na samostatném papíře (z důvodu zakládání omluvenek). Pokud dítě vyzvedáváte po obědě, prosím oznamte to vychovatelce. Žáci nemohou být uvolňování na základě telefonátu či SMS.

Žádáme rodiče, aby si děti ze ŠD nevyzvedávali v době od 13:00 do 14:00 z důvodu pobytu venku.

Poplatky: poplatek za ŠD je 150,- Kč za měsíc. Pokud chodí dítě pouze do kroužku poplatek činí 100 Kč za měsíc. Vybírat budeme 600,- Kč za září – prosinec do konce září. 900,- Kč za leden – červen do konce ledna.
Pokud je zaplacený poplatek za ŠD, může dítě navštěvovat libovolný počet kroužků. Kapacita kroužků je omezená, přihlaste děti co nejdříve.
Kroužek Keramika a Šperkovnička bude navíc zpoplatněn 20 Kč hodina/ žák na materiál a pomůcky.
Činnost kroužků bude zahájena 1. října 2018.
Donést: prosíme, aby děti přinesly deníček, podepsaný ručník. Děti mohou mít v šatně převlečení na hřiště.

Pokud bude stav ŠD a kroužků naplněn, bude každý další zájemce projednáván individuálně s ředitelem školy.

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2018/2019:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Flétna  hra na flétnu
 hudební nauka
 Jiřina Mařanová  14.00-15.30
 Gymnastika pokročilí  3.-5 . ročník  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Plavání  základy plavání, hry  Karla Kocourková  15.00-16.15
 Informatika  internet, základy PC  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.30
 Úterý  Keramika  práce s keramickou hlínou  Karla Kocourková  14.30-16.00
 Overbal  cvičení na míčích, na nářadí  Jindřiška Valdmanová  14.30-15.30
 Středa  Gymnastika začátečníci  1.-2. ročník  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Plavání  hry ve vodě, plavecké styly  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.00
 Turistický  poznávání okolí  Karla Kocourková  14.00-16.15
 Šikulka  práce s materiálem, přírodniny, papír atd.  Jiřina Mařanová  14.00-15.30
 Čtvrtek  Keramika  práce s keramickou hlínou  Jindřiška Valdmanová  15.00-16.30
 Plavání  plavecké styly, hry  Eliška Klinerová  14.00-15.00
 Šperkovnička  výroba šperků, doplňků
 sudý t. 1.roč.
 lichý t. 2.-3. roč.
 Karla Kocourková  14.30-16.00
 Pátek   Keramika  práce s keramickou hlínou  Jiřina Mařanová  14.00-15.00
 Výtvarný  práce s papírem, výtvarné techniky  Karla Kocourková  14.30-16.00

Školní klub:
Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2018/2019:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Úterý  Praktika z matematiky 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Petr Jonáš  6.30-7.30
 FIE  3. ročník  Mgr. Ivana Chadimová  12.45-13.30
 Náboženství  1.-3. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Praktika z matematiky 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Martina Kuřímská  13.30-14.30
 FIE  6.-9. ročník  Lenka Kobylková  13.30-14.15
 Náboženství  4.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00
 Středa  Modelářství  letecké modely  Mgr. Milan Sedlák  13.30-15.30
 Čtvrtek  FIE  3. ročník  Mgr. Ivana Chadimová  12.45-13.30
 Praktika z Čj 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Marie Křivánková  13.30-14.30
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Ilona Uhlířová  13.30-14.30

Nabídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2018/2019:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Aerobik  nácvik sestav, příprava na soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  14.30-15.30
 Úterý  Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu
 1.-3. ročník
 Mgr. Michal Pacholík  13.30-14.30
 Středa  Pohybová průprava  nácvik sestav, příprava na soutěže
 4.-6. ročník
 Mgr. Adéla Nohová  13.30-14.30
 Plavání  plavecké styly
 5.-9. ročník
 Mgr. Josef Ondráček  13.30-14.30
 Florbal  základy florbalu
 1.-2. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  13.45-14.45
 Čtvrtek  Fotbal  základy hry, pravidla hry, zápasy
 3.-5. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Pátek  Biatlon  atletika, střelba ze vzduchovky na terč, cyklistika
 6.-9. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  13.30-14.30
 Pohybová průprava  nácvik sestav, příprava na soutěže
 4.-6. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30
 Aerobik  nácvik sestav, příprava na soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  14.30-15.30