Školní družina a školní klub

Vychovatelky školní družiny:

telefon : 733 713 776

Jiřina Mařanová (vedoucí vychovatelka)
mail: maranova@zsbartuskova.cz

Jindřiška Valdmanová
mail: valdmanova@zsbartuskova.cz

Eliška Klinerová
mail: klinerova@zsbartuskova.cz

Karla Kocourková
mail: kocourkova@zsbartuskova.cz

Petra Řezáčová
mail: rezacova@zsbartuskova.cz

Věra Sobotková

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny je ráno 6:00 - 7:25 a odpoledne hned po skončení vyučování do 16:00.

Docházka: pro žáky, kteří budou přijati, je docházka povinná. Mimořádné uvolnění (jiný odchod, než je uveden na zápisním lístku) je nutno sdělit písemně, a to na samostatném papíře (z důvodu zakládání omluvenek). Pokud dítě vyzvedáváte po obědě, prosím oznamte to vychovatelce. Žáci nemohou být uvolňování na základě telefonátu či SMS.

Žádáme rodiče, aby si děti ze ŠD nevyzvedávali v době od 13:00 do 14:00 z důvodu pobytu venku.

Poplatky: poplatek za ŠD je 150,- Kč za měsíc. Pokud chodí dítě pouze do kroužku poplatek činí 100 Kč za měsíc. Vybírat budeme 600,- Kč za září – prosinec do konce září. 900,- Kč za leden – červen do konce ledna.
Pokud je zaplacený poplatek za ŠD, může dítě navštěvovat libovolný počet kroužků. Kapacita kroužků je omezená, přihlaste děti co nejdříve.
Kroužek Keramika a Šperkovnička bude navíc zpoplatněn 20 Kč hodina/ žák na materiál a pomůcky.
Činnost kroužků bude zahájena 1. října 2019.
Donést: prosíme, aby děti přinesly deníček, podepsaný ručník. Děti mohou mít v šatně převlečení na hřiště.

Pokud bude stav ŠD a kroužků naplněn, bude každý další zájemce projednáván individuálně s ředitelem školy.

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2019/2020: 

 

NÁZEV KROUŽKU

NÁPLŇ KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

OD-DO

PONDĚLÍ

Plavání

Základy plavání, hry

Karla Kocourková

15:00-16:15

Gymnastika

Gymnastické nácviky

Eliška Klinerová

14:30-16:00

Informatika

Základy PC, internet

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:30

Flétna

Hra na flétnu, hudební nauka

Jiřina Mařanová

14:00-16:00

ÚTERÝ

Overbal

Cvičení na míčích, na nářadí

Jindřiška Valdmanová

14:30-15:30

Keramika

Práce s hlínou

Karla Kocourková

14:30-16:00

Hraju, hraješ, hrajeme

Hry, dramatizace, komunikace

Petra Řezáčová

15:00-16:30

STŘEDA

Šikulka

Práce s materiálem, přírodniny

Jiřina Mařanová

14:00-15:00

Turistický

Poznávání okolí

Karla Kocourková

14:00-16:15

Plavání pokročílí

Plavecké styly

Eliška Klinerová

14:00-15:00

Plavání

Základy plavání, hry

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:00

Výtvarný 1.-2.ročník

Výtvarné techniky od pravěku po současnost

Petra Řezáčová

15:00-16:30

ČTVRTEK

Výtvarný 3.-4.ročník

Výtvarné techniky od pravěku po současnost

Petra Řezáčová

15:00-16:30

Šperkovnička  1.ročník

Výroba šperků, doplňků

Karla Kocourková

14:30-16:00

Keramika

Práce s hlínou

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:30

PÁTEK

Keramika

Práce s hlínou

Jiřina Mařanová

14:00-15:00

Šperkovnička   2.-3.ročník

Výroba šperků, doplňků

Karla Kocourková

14:30-16:00

Školní klub:
Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2019/2020:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Úterý  Praktika z matematiky 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Petr Jonáš  6.30-7.30
 Náboženství  1.-3. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Náboženství  4.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00
 Středa  Modelářství  letecké modely, soutěže  Mgr. Milan Sedlák  13.30-15.30
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Eva Scigielová  13.30-14.30
 Čtvrtek  Praktika z matematiky 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Zdena Svobodová  13.30-14.30

Nabídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2019/2020:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Úterý  Florbal  základy florbalu
 1.-3. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu
 1.-3. ročník
 Mgr. Michal Pacholík  13.20-14.20
 Středa  Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 4.-5. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav
 2.-4. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30
 Čtvrtek  Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Volejbal  základy volejbalu
 3.-5. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  14.45-15.45
 Pátek  Biatlon  atletika, střelba ze vzduchovky na terč, cyklistika
 6.-9. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  13.30-14.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže
 5.-7. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30