Školní družina a školní klub

Provoz školní družiny:

Provoz školní družiny je ráno 6:00 - 7:25 a odpoledne hned po skončení vyučování do 16:00.

Docházka: pro žáky, kteří budou přijati, je docházka povinná. Mimořádné uvolnění (jiný odchod, než je uveden na zápisním lístku) nebo odchod ihned po obědě, je nutno sdělit písemně, a to na samostatném papíře nebo prostřednictvím Edookitu příslušné p. vychovatelce. V případě, že dítě omluvenku mít nebude, je nutné zazvonit na ŠD.

Děti do ŠD budou přijímány dle kapacity od 1. do 3.ročníku. 4.a 5. ročníky pouze dojíždějící mimo Třebíč dle volných míst.
Přihlášky do ŠD můžete vhodit do schránky u hlavního vchodu nebo donést osobně do 25.6.2024
Datum nástupu a odchody stačí vyplnit v září.
Pokud bude stav ŠD naplněn, bude každý další zájemce projednáván individuálně s ředitelem školy.

Žádáme rodiče, aby si děti ze ŠD nevyzvedávali v době od 13:00 do 14:00.

Poplatky: poplatek za ŠD je 300,- Kč za měsíc. Pokud chodí dítě pouze do kroužku, poplatek je 250 Kč za měsíc. Vybírat budeme 1200,- Kč za září – prosinec do 15. září. 1800,- Kč za leden – červen do 15. ledna. Je možná i platba na účet školy 6616470227/0100 (ŠD VS 2, kroužky VS 5)

Kroužky ŠD:
Rozpis kroužků bude zveřejněn na webu školy poslední týden v srpnu.
Přihlašovat děti můžete od září.
Činnost kroužků bude zahájena v říjnu.
Kapacita kroužků je omezená, přihlaste děti co nejdříve.
Vzhledem k velkému zájmu o kroužky ŠD je možnost max 3 kroužky / žáka.

  

Vychovatelky školní družiny:

telefon : 733 713 776

Jiřina Mařanová (vedoucí vychovatelka)
mail: maranova@zsbartuskova.cz

Jindřiška Valdmanová
mail: valdmanova@zsbartuskova.cz

Karla Kocourková
mail: kocourkova@zsbartuskova.cz

Petra Řezáčová
mail: rezacova@zsbartuskova.cz

Eliška Klinerová
mail: klinerova@zsbartuskova.cz

 

 Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2023/2024: 

 Den

 Název kroužku

 Náplň kroužku

 Vedoucí kroužku

 od - do

 Pondělí

 Flétna

 Hra na flétnu, hudební nauka  Jiřina Mařanová

 14:00-15:30

 Gymnastika 1.- 3. roč  Základy gymnastiky, děvčata  Eliška Klinerová

 15:00-16.30

 Plavání

 Základy plavání, hry

 Karla Kocourková

 15:00-16:15

Zábavná interaktivka

 Hrajeme si IT

Jindřiška Valdm anová

 6.30 - 7.25

 Informatika

 Základy PC, internet

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:15

 Úterý

 Míčové hry

  Cvičení na míčích, pohybové hry  Jindřiška Valdmanová  15:00-16:00

 Keramika

 Práce s hlínou

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Plavání

 Plavání pro pokročilé

 Eliška Klinerová

 15:00-16:10

 Hraju, hraješ, hrajeme

 Hry, dramatizace, komunikace

 Petra Řezáčová

 15:00-16:00

 Středa

Šikulka

Práce s materiálem, přírodniny

 Jiřina Mařanová

 14:30-16:00

 Gymnastika 3.-5. roč

 Základy gymnastiky, děvčata  Eliška Klinerová  15:00-16:30

 Plavání

 Základy plavání, plavecké styly, hry

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:30

 Výtvarný 1.-2.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 14:30-16:00

 Čtvrtek

 Hýbni kostrou

 Relaxační a pohybové hry

 Eliška Klinerová

 6:30-7:25

 Výtvarný 3.-4.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 14:30-16:00

 Šperkovnička  1.-2. roč.

 Výroba šperků, doplňků

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:20

 Pátek

 Zábavná interaktivka

 Hrajeme si s IT

 Jindřiška Valdmanová

 6:30-7:25

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jiřina Mařanová

 14:00-15:30

 Kuchtík sudý-lichý týd.

 Vaření jednoduchých pokrmů, zdravá výživa

 Petra Řezáčová

 14:00-16:00


Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2023/2024:
Školní klub: Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do  Trvání
 Pondělí  Praktika z M 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Zdena Svobodová  6.30-7.30  11.září-20.dubna
 Praktika z M 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Vlasta Štveráčková  13.30-14.30  11.září-20.dubna

 Přírodovědný kroužek

 přírodní vědy, hry v přírodě  Mgr. Roman Čapka  13.45-14.45  3.října-20.června
 Úterý  Náboženství  1.-4. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00  19.září-20.června
 Praktika z Čj 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Jitka Žišková  13.30-14.30  13.září-20.dubna
 Praktika z M 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Petr Jonáš  13.30-14.30  12.září-20.dubna
 Náboženství  5.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00  19.září-20.června
 Středa  Kroužek mladých myslivců sudý týd.  poznávání přírody, zvěře  Mgr. Vlasta Štveráčková

 13.00-15.00

 4.října-20.června

 Praktika z Čj 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Jitka Žišková  13.30-14.30  13.září-20.dubna
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Eva Scigielová  13.30-14.30  13.září-20.dubna


N
abídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2023/2024:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav 4.-6. ročník  Petra Mašková  14.30-15.30
 Úterý  Florbal  základy hry, pravidla hry, zápasy 1.-2. ročník (ch+d)  Mgr. Michal Pacholík  13.15-14.15
 Středa  Florbal  základy hry, pravidla hry, zápasy 3.-5. ročník  Mgr. Zdeněk Dobrovolný  13.15-14.15
 Florbal  základy hry, pravidla hry, zápasy 3.ročník+4.C (ch+d)

 Mgr. Michal Pacholík 

 13.15-14.15
 Aerobik-pokročilí  cvičení s hudbou, nácvik sestav 7.-8. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-15.00
 Čtvrtek  Fotbal  základy her, pravidla her, zápasy 3.-5. ročník (ch+d)  Mgr. Zdeněk Dobrovolný  13.05-14.05
 Fotbal  základy her, pravidla her, zápasy 1.-2. ročník (ch+d)  Mgr. Michal Pacholík  13.05-14.05
 Pátek  Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav 7.-9. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30