Zdravá škola

Zdravá škola

V listopadu 2003 byla ZŠ Třebíč Bartuškova přijata do sítě Škol podporujících zdraví.

Celý článek
Environmentální výchova, výuka a osvěta

Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás.

Celý článek