Informace k zahájení školní roku a testování vzhledem k onemocnění COVID-19

26.8.2021

 

 • každý, kdo vstoupí do budovy školy, si provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou je třeba dodržovat po celou dobu pobytu ve škole,
 • každá osoba, která vstoupí do budovy školy je povinna zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest – rouška (žáci do 15 let), ostatní respirátor.
  Ochranu dýchacích cest nemusí mít osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, osoby ze závažných zdravotních důvodů. V případě závažných zdravotních důvodů je třeba tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, kde musí být výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest,
 • ve škole proběhne 3x preventivní screeningové testování žáků. První test se provede 1.září (žáci prvních tříd 2. září), další termíny budou 6. září a 9. září. Testy jsou zdarma.
  Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo o negativním testu předloží žák 1. září třídnímu učiteli. V opačném případě by se musel otestovat nebo mít po celou dobu ve škole ochranu dýchacích cest!!!
 • žáci, kteří jsou očkováni nebo testováni nebo nemoc prodělali, nemusí nosit ve třídách ochranu dýchacích cest, tuto ochranu dýchacích cest musí nosit pouze ve společných prostorách.
  V případě, že se žák odmítne testovat a nevztahuje se na něj výjimka, se může účastnit prezenční výuky, ale musí po celou dobu prezenční výuky nosit ochranu dýchacích cest. Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy prvních deset dní.
 • žádáme zákonné zástupce žáků, aby do budovy školy vstupovali pouze ze závažných důvodů a pokud je to možné v době, kdy probíhá výuka a ve společných prostorách není pohyb žáků.
  Žádáme všechny osoby, které vstoupí do školy, aby si nasadily ochranu dýchacích cest a vydezinfikovaly si ruce.

 

Vážení rodiče, předem vám velice děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy