Křesťanské Velikonoce

09.04.2019

Již tradičně se třídy z prvního stupně zúčastnily besed s pí. Štěpničkovou. Letos byly besedy rozděleny do pěti bloků .

  1. ročník - Příběh Velké noci

  2. ročník-  Cestou k Velikonocům

  3. ročník – Příběh o smutku a radosti

  4. ročník  - Proč se slaví Velikonoce

  5. ročník – Postní doba a Velikonoce

Všechny besedy byly zajímavé a poutavé. Žáci se seznámili s velikonočními zvyky a tradicemi.