Olympijský víceboj - výhra 60 000Kč

 V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do výzvy Olympijského víceboje. Žáci na 1.stupni  plnili  8 sportovních disciplín v rámci podzimního sportovního dne. Žáci 2.stupně plnili tyto disciplíny v hodinách tělesné výchovy.  Do výzvy se zapojilo 600 žáků naší  školy. Za splnění vše disciplín získají žaci na konci školního roku Olympiský diplom. Součástí výzvy byly i ceny v hodnotě  1 000 000 Kč pro 35 vylosovaných škol z celé republiky. Naše škola byla vylosovaná  a  získala odměnu  60 000 Kč na sportovní vybavení a občerstvení.  Všem žáků děkujeme za jejich sportovní výkony a příští školní rok se mohou těšit na nové sportovní vybavení!