Projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova

4.7.2020

Projekt
REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BARTUŠKOVA
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003298
Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700
Výzva: 47. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 5 835 288,45 Kč
Dotace: 5 251 759,60 Kč


Stručný popis projektu

Projekt řeší modernizaci stávající odborné učebny v objektu Základní školy Bartuškova Třebíč za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne jedné učebny, konkrétně učebny přírodopisu, která se změní na učebnu přírodních věd a bude se v ní vyučovat FY, CH a PŘ . Dále bude v rámci projektu modernizován také kabinet přírodních věd a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu.

Doba realizace projektu je do 24. 05. 2021.