První pomoc do škol

21.05.2019

Žáci osmého ročníku se jako každý rok zúčastnili akce

„První pomoc do škol“, kde se učí základním znalostem a dovednostem, které mohou pomoci  zachránit lidský život.