Sběr papíru

18.12.2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 9 660 kg starého papíru v hodnotě 14 490,- Kč.

Z toho děti z naší mateřské školy donesly 517 kg papíru. Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se na této sběrové akci podíleli.                                      

Další sběr starého papíru se uskuteční v úterý 19. ledna 2021.