Škola tančí aneb pomáháme pohybem

V úterý 21. května 2024 se na naší škole konala akce „Škola tančí aneb pomáháme pohybem.“ 

Jednalo se o akci, díky níž se naše škola snaží pomáhat tam, kde je to třeba. Proto se v úterý u nás tančilo pro Elenku. Elence byla diagnostikována spinální svalová atrofie, kvůli čemuž je upoutána na vozík a potřebuje celodenní péči rodičů. Do taneční soutěže se přihlásilo 70 soutěžících a další tanečníci svými vystoupeními vyplnili čas mezi jednotlivými soutěžními kategoriemi. Závěr soutěže patřil společnému tanci. Soutěž doprovázel i prodejní jarmark a samozřejmě občerstvení. Za jarmark děkujeme žákům, rodičům, a hlavně naší školní družině, za občerstvení pak našemu panu školníkovi. Děkujeme firmě TES s.r.o., která tuto akci finančně podpořila. Poděkování posíláme i paní senátorce Haně Žákové, která přijala naše pozvání a zasedla v porotě. Děkujeme všem účinkujícím, pedagogům i dětem, kteří se podíleli na hladkém průběhu úterního odpoledne. Poslední poděkování patří také všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat a strávit s námi příjemné odpoledne.