Školní kolo recitační soutěže 2018

14.12.2018

Dne 13.12. 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Všem žákům děkujeme za účast a vynikající výkon.

 1. třídy

1. místo Barbora Štorková ze třídy 1.A

2. místo Amálie Bilová ze třídy 1.B

3. místo Lucie Velebová ze tříty 1.A


 2. třídy

1. místo Eliška Sochorová ze třídy 2.B

2. místo Justýna Zábršová ze třídy 2.A

3. místo Jana Buriánková ze třídy 2.A

 

3. třídy

1. místo Laura Vrbková ze třídy 3.A

2. místo Emma Frejlichová ze třídy 3.B

3. místo Sofie Křížová ze třídy 3.B

 

4. třídy

1. místo Nela Sochorová ze třídy 4.A

2. místo Vojtěch Hájek ze třídy 4.C

3. místo Marta Hanáková ze třídy 4.A

 

5. třídy

1. místo Yasmin Shudeiwa ze třídy 5.C

2. místo Marie Davidová ze třídy 5.A

3. místo Nikola Musilová ze třídy 5.B