Sluneční soustava - projekt

Ve třídě 3.C proběhl v rámci výuky

     projekt: Sluneční soustava.

Žáci pracovali ve skupinách, vyhledávali informace o planetách v encyklopediích, učebnicích, tabletech.

V rámci výtvarné výchovy a pracovních činností svoji planetu namalovali a vytvořili raketu s kosmonauty.

Také si o jedné malé planetce zazpívali píseň.