Velikonoční dílničky

Poslední týden před velikonočními prázdninami byl naplněn přípravami na Velinonoce.

 

V jednotlivých třídách probíhaly již tradiční Velikonoční dílničky. Žáci si mohli vyrobit různé dekorace. Tvořilo se z papíru, vlny, přírodnin, děti zdobily vajíčka. Hotové výrobky si všichni odnesli domů a doufáme, že potěšili nejen je, ale budou zdobit i jejich domovy. 

Během těchto dnů také probíhal program s paní Štěpničkovou, která  povídala o křesťanských svátcích a tradicích s nimi spojenými.

I v angličtině se školáci seznamovali se zvyklostmi v anglicky mluvících zemích a zkusili lov vajíček. 

Některé třídy zavítaly do knihovny nebo Centra tradiční lidové kultury, kde se zúčastnily programů k Velikonocům.

Ve škole zavládla jarní nálada, která prolnula všemi předměty.  

Všem přejeme krásné Velikonoce plné odpočinku, sluníčka a  tradic.