Volby do školské rady

4.9.2020

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

Č.j.: ZŠaMŠ TR-Ba 359/2020
2020-09-02

Ředitel školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona
vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700

Místo a doba konání voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků:
středa 23. září 2020 ve sborovně školy.

Místo a doba konání voleb zástupců z řad zákonných zástupců žáků ZŠ:
středa 23. září 2020 před budovou školy.

Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy