Vyhodnocení sběru

17.6.2020

Ve školním roce 2019/2020 bylo sebráno 50 840 kg starého papíru v celkové hodnotě 76 260,- Kč. 

Celá tato finanční částka byla poukázána do pokladny SRPŠ naší školy. Z pokladny SRPŠ jsou během školního roku čerpány peníze ve prospěch žáků na různé školní akce, např. exkurze, soutěže (přírodovědné, výtvarné, tělovýchovné, dějepisné, …), na nákup knih do žákovské knihovny, na dopravu do Národního divadla v Brně, Planetária v Brně, na dárky ke Dni dětí, na mikulášskou nebo vánoční nadílku atd.

 

 Den  Hmotnost  Získaná částka  Z toho MŠ
 11.9.2019  5 400 kg  8 100 Kč  129,6 kg
 11.9.2019  5 100 kg  7 650 Kč  
 23.10.2019  5 420 kg  8 130 Kč  164 kg
 23.10.2019  2 860 kg  4 290 Kč  
 4.12.2019  4 820 kg  7 230 Kč  207,50 kg
 4.12.2019  3 080 kg  4 620 Kč  
 15.1.2020  4 140 kg  6 210 Kč  73 kg
 16.1.2020  1 920 kg  2 880 Kč  
 26.2.2020  5 040 kg  7 560 Kč  46 kg
 27.2.2020  3 700 kg  5 550 Kč  
 10.6.2020  9 360 kg  14 040 Kč  34 kg
 Celkem  50 840 kg  76 260 Kč  

 

Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se po celý rok podíleli na sběru papíru a pevně věříme, že i v novém školním roce budeme i nadále spolupracovat.