Zápis do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

25.3.2020

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 

Termín registrace přihlášek zůstává do 31.3.2020.

Zápis do první třídy se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

Z tohoto důvodu je třeba, aby podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručil zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do vybrané základní školy:

  • poštou,
  • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
  • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky vybrané základní školy.

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele vybrané školy, případně na pracovnice odboru školství MěÚ Třebíč.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese skola@zsbartuskova.cz nebo na te. čísle 731178711.

Mgr. Leoš Šeda
ředitel ZŠ a MŠ Bartuškova