Ukázka z činnosti modelářského kroužku

Datum: 26.4.2022