Organizace školního roku

Pedagogické rady, porady zaměstnanců

25.8.2022Pedagogická porada
31.8.2022Pedagogická porada
1.9.2022Zahajovací pedagogická porada
22.9.2022Provozní porada (nepedagogičtí pracovníci)
4.10.2022Provozní porada (pedagogičtí pracovníci)
15.11.2022Čtvrtletní pedagogická rada
24.1.2023Klasifikační pedagogická rada
11.4.2023Čtvrtletní pedagogická rada
20.6.2023Klasifikační pedagogická rada
30.6.2023Závěrečná porada

Pravidelné školní akce

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž
Zápis do 1. tříd (Pá 14:00-18:00, So 8:00-11:00)
Lyžařský výcvikový kurz (7.S)
Lyžařský výcvikový kurz (7.A,B,C)
Den dětí - atrakce a soutěže na školním hřišti, vycházky a akce mimo školu
1.9.2021Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků

Prázdniny

26.10.2022 - 27.10.2022Podzimní prázdniny
23.12.2022 - 2.1.2023Vánoční prázdniny
3.1.2023Zahájení výuky po vánočních prázdninách
31.1.2023Předávání pololetního vysvědčení
3.2.2023Pololetní prázdniny
20.2.2023 - 26.2.2023Jarní prázdniny
6.4.2023Velikonoční prázdniny

Přijímací zkoušky

2.1.2022 - 15.1.2022Talentové přijímací zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou
15.1.2022 - 31.1.2022Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
12.4.2023 - 13.4.2023První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Sdružení rodičů

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
22.9.2022Schůzka hlavního výboru sdružení rodičů
4.10.2022Třídní schůzky (1. stupeň od 16:00, 2. stupeň od 16:00)
29.11.2022Konzultační hodiny
14.3.2023Konzultační hodiny
16.5.2023Konzultační hodiny