Organizace školního roku

Pedagogické rady, porady zaměstnanců

25.8.2021Pedagogická porada
31.8.2021Pedagogická porada
1.9.2021Zahajovací pedagogická porada
23.9.2021Provozní porada (nepedagogičtí pracovníci)
5.10.2021Provozní porada (pedagogičtí pracovníci)
16.11.2021Čtvrtletní pedagogická rada
25.1.2022Klasifikační pedagogická rada
12.4.2022Čtvrtletní pedagogická rada
21.6.2022Klasifikační pedagogická rada
30.6.2022Závěrečná porada

Pravidelné školní akce

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž
Zápis do 1. tříd (Pá 14:00-18:00, So 8:00-11:00)
Lyžařský výcvikový kurz (7.S)
Lyžařský výcvikový kurz (7.A,B,C)
Den dětí - atrakce a soutěže na školním hřišti, vycházky a akce mimo školu
1.9.2021Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků

Prázdniny

27.10.2021 - 29.10.2021Podzimní prázdniny
23.12.2021 - 2.1.2022Vánoční prázdniny
3.1.2022Zahájení výuky po vánočních prázdninách
31.1.2022Předávání pololetního vysvědčení
4.2.2022Pololetní prázdniny
14.2.2022 - 18.2.2022Jarní prázdniny
14.4.2022Velikonoční prázdniny

Přijímací zkoušky

2.1.2022 - 15.1.2022Talentové přijímací zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou
15.1.2022 - 31.1.2022Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
12.4.2022 - 13.4.2022První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Sdružení rodičů

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
23.9.2021Schůzka hlavního výboru sdružení rodičů
5.10.2021Třídní schůzky (1. stupeň od 16:00, 2. stupeň od 16:00)
30.11.2021Konzultační hodiny
15.3.2022Konzultační hodiny
17.5.2022Konzultační hodiny