Organizace školního roku

Pedagogické rady, porady zaměstnanců

27.8.2018Pedagogická porada
31.8.2018Pedagogická porada
3.9.2018Zahajovací pedagogická porada
20.9.2018Školení BOZP a PO
25.9.2018Provozní porada (nepedagogičtí pracovníci)
2.10.2018Provozní porada (pedagogičtí pracovníci)
20.11.2018Čtvrtletní pedagogická rada
24.1.2019Klasifikační pedagogická rada
9.4.2019Čtvrtletní pedagogická rada
20.6.2019Klasifikační pedagogická rada
28.6.2019Závěrečná porada

Pravidelné školní akce

3.9.2018Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků

Prázdniny

29.10.2018 - 30.10.2018Podzimní prázdniny
22.12.2018 - 2.1.2019Vánoční prázdniny
3.1.2019Zahájení výuky po vánočních prázdninách
1.2.2019Pololetní prázdniny
4.3.2019 - 10.3.2019Jarní prázdniny
18.4.2019Velikonoční prázdniny

Přijímací zkoušky

2.1.2019 - 15.1.2019Talentové přijímací zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou
15.1.2019 - 31.1.2019Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
12.4.2019 - 17.4.2019První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Sdružení rodičů

20.9.2018Schůzka hlavního výboru sdružení rodičů
2.10.2018Třídní schůzky (1. stupeň od 16:00, 2. stupeň od 17:00)
27.11.2018Konzultační hodiny
19.3.2019Konzultační hodiny
21.5.2019Konzultační hodiny
12.6.2019Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků