Organizace školního roku

Pedagogické rady, porady zaměstnanců

26.8.2019Pedagogická porada
30.8.2019Pedagogická porada
2.9.2019Zahajovací pedagogická porada
24.9.2019Provozní porada (nepedagogičtí pracovníci)
1.10.2019Provozní porada (pedagogičtí pracovníci)
19.11.2019Čtvrtletní pedagogická rada
23.1.2020Klasifikační pedagogická rada
7.4.2020Čtvrtletní pedagogická rada
23.6.2020Klasifikační pedagogická rada
30.6.2020Závěrečná porada

Pravidelné školní akce

3.9.2018Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
31.5.2019Den dětí - atrakce a soutěže na školním hřišti, vycházky a akce mimo školu
5.1.2020 - 10.1.2020Lyžařský výcvikový kurz (7.A,B,C)
25.1.2020 - 30.1.2020Lyžařský výcvikový kurz (7.S)
3.4.2020 - 4.4.2020Zápis do 1. tříd (Pá 14:00-18:00, So 8:00-11:00)
25.6.2020Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž

Prázdniny

28.6.2019Předávání vysvědčení
29.10.2019 - 30.10.2019Podzimní prázdniny
25.11.2019Ředitelské volno pro žáky obou stupňů (organizační důvody)
23.12.2019 - 3.1.2020Vánoční prázdniny
6.1.2020Zahájení výuky po vánočních prázdninách
30.1.2020Předávání pololetního vysvědčení
31.1.2020Pololetní prázdniny
9.3.2020 - 15.3.2020Jarní prázdniny
9.4.2020 - 10.4.2020Velikonoční prázdniny

Přijímací zkoušky

2.1.2019 - 15.1.2019Talentové přijímací zkoušky do oborů umění a užité umění a gymnázium se sportovní přípravou
15.1.2019 - 31.1.2019Talentové přijímací zkoušky na konzervatoře
12.4.2019 - 17.4.2019První kolo přijímacích zkoušek na střední školy

Sdružení rodičů

19.9.2019Schůzka hlavního výboru sdružení rodičů
1.10.2019Třídní schůzky (1. stupeň od 16:00, 2. stupeň od 17:00)
26.11.2019Konzultační hodiny
17.3.2020Konzultační hodiny
19.5.2020Konzultační hodiny
10.6.2020Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků