Pedagogický sbor

Mgr. Daniel Bernardi
učitel (konz. hodiny: st 7.00-7.35, pá 7.00-7.25)
E-mail: bernardi@zsbartuskova.cz


Ing. Alena Biskupová
tř. učitelka 6.C (konz. hodiny: po 7.15-7.45, út 13.30-14.00)
E-mail: biskupova@zsbartuskova.cz


Mgr. Alena Blatanová
tř. učitelka 9.A (konz. hodiny: čt 13.30-14.30)
E-mail: blatanova@zsbartuskova.cz


Mgr. Andrea Byrtusová
tř. učitelka 1.B (konz. hodiny: čt 12.00-14.00)
E-mail: byrtusova@zsbartuskova.cz


Mgr. Andrea Cahová
tř. učitelka 8.C (konz. hodiny: út 7.00-7.30, čt 7.00-7.30)
E-mail: cahova@zsbartuskova.cz


Mgr. Roman Čapka
tř. učitel 7.C (konz. hodiny: čt 7.00-7.30, 14.00-14.30)
E-mail: capka@zsbartuskova.cz


PaedDr. Helena Dlabačová
tř. učitelka 2.A (konz. hodiny: út 12.00-13.00)
E-mail: dlabacova@zsbartuskova.cz


Mgr. Kateřina Dobrovolná
učitelka (konz. hodiny: po 13.30-14.00, st 13.30-14.000)
E-mail: dobrovolna@zsbartuskova.cz


Mgr. Zdeněk Dobrovolný
tř. učitelka 9.S (konz. hodiny: po 13.15-13.45, čt 13.15-13.45)
E-mail: dobrovolny@zsbartuskova.cz


Jana Drdlíčková
učitel (konz. hodiny: út 12.30-13.00, st 12.30-13.00)
E-mail: drdlickova@zsbartuskova.cz


Mgr. Adéla Dzurňáková
tř. učitelka 2.B (konz. hodiny: út 12.20-13.20)
E-mail: dzurnakova@zsbartuskova.cz


Mgr. Alena Gottliebová
učitelka (konz. hodiny: út 7.15-7.45, čt 14.30-15.00)
E-mail: gottliebova@zsbartuskova.cz


Mgr. Vladimír Halámek
tř. učitel (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: halamek@zsbartuskova.cz


Mgr. Marie Hlávková
tř. učitelka 8.A, výchovná poradkyně (konz. hodiny: po 13.30-14.30, út 7.00-7.30; plus kdykoliv po předchozí domluvě)
E-mail: hlavkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Chalupová
tř. učitelka 4.A (konz. hodiny: út 12.30-13.30)
E-mail: chalupova@zsbartuskova.cz


Mgr. Aneta Janková
tř. učitelka 4.C (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: jankova@zsbartuskova.cz


Bc. Petr Jonáš
tř. učitel 9.C (konz. hodiny: po 13.45-14.15, st 7.00-7.30)
E-mail: jonas@zsbartuskova.cz


Eliška Klinerová
vychovatelka ŠD
E-mail: klinerova@zsbartuskova.cz


Karla Kocourková
vychovatelka ŠD
E-mail: kocourkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Jana Kolářová
tř. učitelka 7.A (konz. hodiny: po 13.30-14.30)
E-mail: kolarova@zsbartuskova.cz


Mgr. Martina Kuřímská
tř. učitelka 6.B (konz. hodiny: po 7.00-7.30, út 7.00-7.30, st 13.30-14.00)
E-mail: kurimska@zsbartuskova.cz


Mgr. Radomíra Mahrová
tř. učitelka 5.B (konz. hodiny: út 12.30-13.00, čt 12.30-13.00)
E-mail: mahrova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Machátová
učitelka
E-mail: machatova@zsbartuskova.cz


Mgr. Radka Malenová
tř. učitelka 6.A (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: malenova@zsbartuskova.cz


Mgr. Radka Marečková
učitelka (konz. hodiny: út 13.40-14.10, st 13.40-14.10)
E-mail: mareckova@zsbartuskova.cz


Jiřina Mařanová
vychovatelka ŠD
E-mail: maranova@zsbartuskova.cz


Mgr. Simona Mertlová
tř. učitelka 1.C (konz. hodiny: po 7.00-7.30, po 11.30-12.00)
E-mail: mertlova@zsbartuskova.cz


Mgr. Iveta Milostná
tř. učitelka 3.C (konz. hodiny: st 12.45-13.45)
E-mail: milostna@zsbartuskova.cz


Mgr. Josef Ondráček
zástupce ředitele pro 1. stupeň
E-mail: ondracek@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Ondráčková
tř. učitelka 1.A (konz. hodiny: po 7.00-7.30, po 11.30-12.00)
E-mail: ondrackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Michal Pacholík
tř. učitelka 6.S (konz. hodiny: st 11.30-12.30)
E-mail: pacholik@zsbartuskova.cz


Mgr. Vladimíra Pánková
učitelka (konz. hodiny: út 13.00-14.00)
E-mail: pankova@zsbartuskova.cz


Mgr. Martin Pašek
učitel
E-mail: pasek@zsbartuskova.cz


Mgr. Zuzana Pátková
tř. učitelka 3.A (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: patkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Plocková
tř. učitelka 9.B (konz. hodiny: út 7.15- 7.45, út 13.15-13.45)
E-mail: plockova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Pustějovská
učitelka (konz. hodiny: čt 13.30-14.30)
E-mail: pustejovska@zsbartuskova.cz


Ing. Soňa Ryglová
tř. učitelka 8.B (konz. hodiny: út 7.15-7.45, st 7.15-7.45)
E-mail: ryglova@zsbartuskova.cz


Mgr. Lucie Řezáčová
učitelka (konz. hodiny: po 13.15-13.45, čt 13.15-13.45)
E-mail: lrezacova@zsbartuskova.cz


Petra Řezáčová
vychovatelka ŠD
E-mail: rezacova@zsbartuskova.cz


Mgr. Eva Scigielová
učitelka (konz. hodiny: st 14.30-15.30)
E-mail: scigielova@zsbartuskova.cz


Mgr. Zdena Svobodová
tř. učitelka 7.S (konz. hodiny: út 7.00-7.30, út 13.45-14.15)
E-mail: svobodova@zsbartuskova.cz


Mgr. Pavlína Šabatová
zástupce ředitele, metodička prevence
E-mail: sabatova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Šanderová
tř. učitelka 4.B (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: sanderova@zsbartuskova.cz


Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy
E-mail: seda@zsbartuskova.cz


Mgr. Eva Špačková
tř. učitelka 3.B (konz. hodiny: st 12.30-13.30)
E-mail: spackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Pavlína Šplíchalová
speciální pedagožka
Gsm: 733 713 774; 737 778 667
E-mail: splichalova@zsbartuskova.cz


Ing. Vlasta Štveráčková
učitelka (konz. hodiny: čt 13.30-14.30)
E-mail: stverackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Trnková
zástupce ředitele pro 2. stupeň
E-mail: trnkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ilona Urbánková
tř. učitelka 5.A (konz. hodiny: po 7.15-7.45, út 7.15-7.45)
E-mail: urbankova@zsbartuskova.cz


Mgr. Dana Václavová
učitelka, koordinátorka EVVO (konz. hodiny: út 7.15-7.45, st 7.15-7.45)
E-mail: vaclavova@zsbartuskova.cz


Jindřiška Valdmanová
vychovatelka ŠD
E-mail: valdmanova@zsbartuskova.cz


Mgr. Kristina Vaňková
tř. učitelka 7.B (konz. hodiny: st 13.30-14.30)
E-mail: vankova@zsbartuskova.cz


Mgr. Jindřich Vorlíček
učitel, správce ICT (konz. hodiny: po 13.15-13.45, út 13.15-13.45)
Gsm: 733 713 775
E-mail: vorlicek@zsbartuskova.cz


Mgr. Jitka Žišková
tř. učitelka 8.S (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: ziskova@zsbartuskova.cz

 

Asistenti pedagoga: 

Jana Čermáková
Lenka Dusíková
Kateřina Hrubá
Helena Kardošová
Helena Kočšová
Petra Lapešová
Petra Mašková
Hana Motyčková
Miriam Musilová
Ludmila Oujezdská
Alena Růžičková
Bc. Petr Sobotka
Hana Vidláková
Dita Zifčáková
Hana Ziková