Pedagogický sbor

Mgr. Daniel Bernardi
tř. učitel 7.A (konz. hodiny: st 7.00-7.30, pá 7.00-7.30)
E-mail: bernardi@zsbartuskova.cz


Ing. Alena Biskupová
učitelka (konz. hodiny: út 13.15-14.15)
E-mail: biskupova@zsbartuskova.cz


Mgr. Alena Blatanová
učitelka (konz. hodiny: st 12.30-13.30)
E-mail: blatanova@zsbartuskova.cz


Mgr. Andrea Byrtusová
tř. učitelka 2.B (konz. hodiny: po 12.00-13.00)
E-mail: byrtusova@zsbartuskova.cz


Mgr. Andrea Cahová
tř. učitelka 8.C (konz. hodiny: út 7.00-7.30, út 13.30-14.00)
E-mail: cahova@zsbartuskova.cz


Mgr. Roman Čapka
učitel (konz. hodiny: st 13.30-14.00, čt 7.00-7.30)
E-mail: capka@zsbartuskova.cz


PaedDr. Helena Dlabačová
tř. učitelka 3.A (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: dlabacova@zsbartuskova.cz


Bc. Zdeněk Dobrovolný
učitel (konz. hodiny: po 13.15-13.45, čt 13.15-13.45)
E-mail: dobrovolny@zsbartuskova.cz


Mgr. Vladimír Halámek
tř. učitel 7.B (konz. hodiny: st 13.30-14.30)
E-mail: halamek@zsbartuskova.cz


Mgr. Marie Hlávková
tř. učitelka 8.A, výchovná poradkyně (konz. hodiny: po 13.30-14.00, út 7.00-7.30; kdykoliv po předchozí domluvě)
E-mail: hlavkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Chalupová
tř. učitelka 5.A (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: chalupova@zsbartuskova.cz


PaedDr. Jarmila Jindrová
tř. učitelka 7.S (konz. hodiny: po 7.00-7.30, út 13.30-14.00)
E-mail: jindrova@zsbartuskova.cz


Bc. Petr Jonáš
tř. učitel 9.B (konz. hodiny: po 13.40-14.10, čt 7.00-7.30)
E-mail: jonas@zsbartuskova.cz


Mgr. Lenka Kalousková
tř. učitelka 3.B (konz. hodiny: út 12.30-13.30)
E-mail: kalouskova@zsbartuskova.cz


Eliška Klinerová
vychovatelka ŠD
E-mail: klinerova@zsbartuskova.cz


Karla Kocourková
vychovatelka ŠD
E-mail: kocourkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Jana Kolářová
učitelka (konz. hodiny: st 12.30-13.30)
E-mail: kolarova@zsbartuskova.cz


Mgr. Martina Kuřímská
tř. učitelka 6.S (konz. hodiny: po 7.00-7.30, čt 14.00-14.30)
E-mail: kurimska@zsbartuskova.cz


Mgr. Radomíra Mahrová
tř. učitelka 1.C (konz. hodiny: po 12.00-13.00)
E-mail: mahrova@zsbartuskova.cz


Mgr. Radka Malenová
tř. učitelka 6.A (konz. hodiny: čt 13.15-14.15)
E-mail: malenova@zsbartuskova.cz


Jiřina Mařanová
vychovatelka ŠD
E-mail: maranova@zsbartuskova.cz


Mgr. Simona Mertlová
tř. učitelka 1.B (konz. hodiny: čt 12.00-13.00)
E-mail: mertlova@zsbartuskova.cz


Ing. Kateřina Müller
učitelka (konz. hodiny: út 13.15-14.15)
E-mail: muller@zsbartuskova.cz


Mgr. Josef Ondráček
tř. učitel 9.S, zástupce ředitele pro 1. stupeň
E-mail: ondracek@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Ondráčková
tř. učitelka 2.A (konz. hodiny: út 7.00-7.30, út 12.00-12.30)
E-mail: ondrackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Michal Pacholík
učitel (konz. hodiny: po 13.15-13.45, st 13.15-14.15)
E-mail: pacholik@zsbartuskova.cz


Mgr. Vladimíra Pánková
učitelka (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: pankova@zsbartuskova.cz


Mgr. Martin Pašek
učitel
E-mail: pasek@zsbartuskova.cz


Mgr. Zuzana Pátková
tř. učitelka 4.A (konz. hodiny: út 12.30-13.30)
E-mail: patkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Plocková
tř. učitelka 9.A (konz. hodiny: út 13.15-14.15)
E-mail: plockova@zsbartuskova.cz


Ing. Soňa Ryglová
tř. učitelka 8.B (konz. hodiny: po 13.15-13.45, út 7.15-7.45)
E-mail: ryglova@zsbartuskova.cz


Petra Řezáčová
vychovatelka ŠD
E-mail: rezacova@zsbartuskova.cz


Mgr. Eva Scigielová
učitelka (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: scigielova@zsbartuskova.cz


Mgr. Zdena Svobodová
tř. učitelka 7.C (konz. hodiny: po 7.00-7.30, 12.30-12.50, 13.30-14.00)
E-mail: svobodova@zsbartuskova.cz


Mgr. Pavlína Šabatová
učitelka, metodička prevence (konz. hodiny: st 13.45-14.45)
E-mail: sabatova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ivana Šanderová
tř. učitelka 5.B (konz. hodiny: po 12.45-13.45)
E-mail: sanderova@zsbartuskova.cz


Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy
E-mail: seda@zsbartuskova.cz


Mgr. Eva Špačková
tř. učitelka 4.B (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: spackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Pavlína Šplíchalová
speciální pedagožka
Gsm: 733 713 774; 737 778 667
E-mail: splichalova@zsbartuskova.cz


Ing. Vlasta Štveráčková
tř. učitelka 6.C (konz. hodiny: Čt 13.30-14.30)
E-mail: stverackova@zsbartuskova.cz


Mgr. Monika Švaříčková
tř. učitelka 5.C (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: svarickova@zsbartuskova.cz


Mgr. Hana Trnková
zástupce ředitele pro 2. stupeň (konz. hodiny: čt 12.00-13.00)
E-mail: trnkova@zsbartuskova.cz


Pavla Trnková
tř. učitelka 1.A (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: ptrnkova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ilona Uhlířová
učitelka (konz. hodiny: út 13.30-14.30)
E-mail: uhlirova@zsbartuskova.cz


Mgr. Ilona Urbánková
tř. učitelka 4.C (konz. hodiny: po 12.30-13.30)
E-mail: urbankova@zsbartuskova.cz


Mgr. Dana Václavová
tř. učitelka 6.B, koordinátorka EVVO (konz. hodiny: v březnu po 7.15-7.45, násled. měsíce po 14.20-14.50, út 7.15-7.45)
E-mail: vaclavova@zsbartuskova.cz


Jindřiška Valdmanová
vychovatelka ŠD
E-mail: valdmanova@zsbartuskova.cz


Mgr. Jindřich Vorlíček
učitel, správce ICT (konz. hodiny: po 12.50-13.20, čt 13.15-13.45)
E-mail: vorlicek@zsbartuskova.cz


Mgr. Jitka Žišková
tř. učitelka 8.S (konz. hodiny: st 13.30-14.30)
E-mail: ziskova@zsbartuskova.cz

 

 

Asistenti pedagoga: 

Ludmila Oujezdská

Raimund Urban

Helena Kočšová

Hana Ziková

Alena Růžičková

Petra Lapešová

Kateřina Hrubá

Miriam Musilová

Petra Lapešová Vítamvásová