Rada školy

Školská rada Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700 byla ustavena v listopadu 2017. Jednotlivé funkce byly rozděleny na základě voleb, které proběhly ve středu 25. 4. 2018.

Složení školské rady

Předseda Mgr. Marek Sochor zástupce rodičů
Místopředseda PaedDr. Helena Dlabačová zástupce pedagogických pracovníků
Zapisovatel Mgr. Hana Trnková zástupce pedagogických pracovníků
Člen Mgr. Pavel Pacal zástupce zřizovatele
Člen Vladislava Leitnerová zástupce zřizovatele
Člen Kateřina Krotká zástupce rodičů


Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.