Specializované třídy

  • jsou zřizovány pro děti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)
  • výhody: malé třídní kolektivy (6 – 12 dětí ve třídě), individuální přístup zodpovědných pedagogů, speciální pedagog, děti nejsou odtrženy od svých vrstevníků
  • školní poradenské pracoviště přímo ve škole
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • třídy jsou zřizovány dle zájmu rodičů a počtu dětí na 1. i 2. stupni; ve školním roce 2018/2019 jsou specializované třídy pouze na 2. stupni
  • k zařazení je třeba žádost rodičů a doporučení PPP