Stránky tříd

1.A

1.A

Třídní učitelka:
Mgr. Ivana Ondráčková
E-mail: ondrackova@zsbartuskova.cz

Celý článek

1.B

1.B

Třídní učitelka:
Mgr. Andrea Byrtusová
E-mail: byrtusova@zsbartuskova.cz

Celý článek

1.C

1.C

Třídní učitelka:
Mgr. Simona Mertlová
E-mail: mertlova@zsbartuskova.cz

Celý článek

2.A

2.A

Třídní učitelka:
PaedDr. Helena Dlabačová
E-mail: dlabacova@zsbartuskova.cz

Celý článek

2.B

2.B

Třídní učitel:
Mgr. Dzurňáková Adéla
E-mail: dzurnakova@zsbartuskova.cz

Celý článek

3.A

3.A

Třídní učitelka:
Mgr. Zuzana Pátková
E-mail: patkova@zsbartuskova.cz

Celý článek

3.B

3.B

Třídní učitelka:
Mgr. Eva Špačková
E-mail: spackova@zsbartuskova.cz

Celý článek

3.C

3.C

Třídní učitelka:
Mgr. Iveta Milostná
E-mail: milostna@zsbartuskova.cz

Celý článek

4.A

4.A


Třídní učitelka:
Mgr. Ivana Chalupová
E-mail: chalupova@zsbartuskova.cz


Celý článek

4.B

4.B

Třídní učitelka:
Mgr. Ivana Šanderová
E-mail: sanderova@zsbartuskova.cz

Celý článek

4.C

4.C

Třídní učitelka:
Mgr. Janková Aneta
E-mail: jankova@zsbartuskova.cz

Celý článek

5.A

5.A

Třídní učitelka:
Mgr. Ilona Urbánková
E-mail: urbankova@zsbartuskova.cz

Celý článek

5.B

5.B

Třídní učitelka: 
Mgr. Radomíra Mahrová
E-mail: mahrova@zsbartuskova.cz

Celý článek

6.A

6.A

Třídní učitelka:
Mgr. Radka Malenová
E-mail: malenova@zsbartuskova.cz

Celý článek

6.B

6.B

Třídní učitelka: 
Mgr. Martina Kuřímská
E-mail: kurimska@zsbartuskova.cz

Celý článek

6.C

6.C

Třídní učitelka: 
Ing. Alena Biskupová
E-mail: biskupova@zsbartuskova.cz

Celý článek

6.S

6.S

Třídní učitelka: 
Mgr. Michal Pacholík
E-mail: pacholik@zsbartuskova.cz

Celý článek

7.A

7.A

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Kolářová
E-mail: kolarova@zsbartuskova.cz

Celý článek

7.B

7.B

Třídní učitelka:
Mgr. Kristina Vaňková
E-mail: vankova@zsbartuskova.cz

Celý článek

7.C

7.C

Třídní učitelka:
Mgr. Roman Čapka
E-mail: capka@zsbartuskova.cz

Celý článek

7.S

7.S

Třídní učitelka:
Mgr. Zdena Svobodová
E-mail: svobodova@zsbartuskova.cz

Celý článek

8.A

8.A

Třídní učitelka: 
Mgr. Marie Hlávková
E-mail: hlavkova@zsbartuskova.cz

Celý článek

8.B

8.B

Třídní učitelka:
Ing. Soňa Ryglová
E-mail: ryglova@zsbartuskova.cz

Celý článek

8.C

8.C

Třídní učitelka:
Mgr. Andrea Cahová
E-mail: cahova@zsbartuskova.cz

Celý článek

8.S

8.S

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Žišková
E-mail: ziskova@zsbartuskova.cz

Celý článek

9.A

9.A

Třídní učitelka:
Mgr. Alena Blatanová
E-mail: blatanova@zsbartuskova.cz

Celý článek

9.B

9.B

Třídní učitelka:
Mgr. Hana Plocková
E-mail: plockova@zsbartuskova.cz

Celý článek

9.C

9.C

Třídní učitel:
Bc. Petr Jonáš
E-mail: jonas@zsbartuskova.cz

Celý článek

9.S

9.S

Třídní učitelka: 
Mgr. Zdeněk Dobrovolný
E-mail: dobrovolny@zsbartuskova.cz

Celý článek