Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2022/2023: 

 Den

 Název kroužku

 Náplň kroužku

 Vedoucí kroužku

 od - do

 Pondělí

 Flétna

 Hra na flétnu, hudební nauka  Jiřina Mařanová

 14:00-15:30

 Gymnastika 1.-3. roč  Základy gymnastiky děvčata  Eliška Klinerová

 15.00-.16.00

 Plavání

 Základy plavání, hry

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Informatika

 Základy PC, internet

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:45

 Úterý

 Míčové hry

 Cvičení na míčích, pohybové hry

 Jindřiška Valdmanová

 14:30-15:30

 Keramika

 Práce s hlínou

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Hraju, hraješ, hrajeme

 Hry, dramatizace, komunikace

 Petra Řezáčová

 15:00-16:00

 Středa

 Šikulka

 Práce s materiálem, přírodniny

 Jiřina Mařanová

 14:00-15:00

 Gymnastika 3.- 5. roč

 Základy gymnastiky děvčata  Eliška Klinerová  15.00-16.00

 Plavání

 Základy plavání, plavecké styly, hry

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-16:30

 Výtvarný 1.-2.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 15:00-16:20

 Čtvrtek

 Výtvarný 3.-4.ročník

 Výtvarné techniky od pravěku po současnost

 Petra Řezáčová

 15:00-16:20

 Šperkovnička  1.-2. roč.

 Výroba šperků, doplňků

 Karla Kocourková

 15:00-16:30

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jindřiška Valdmanová

 15:00-17:00

 Pátek

 Keramika

 Práce s hlínou

 Jiřina Mařanová

 14:00-15:30

 Kuchtík sudý-lichý týd.

 Vaření jednoduchých pokrmů, zdravá výživa

 Petra Řezáčová

 14:00-16:00


Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2022/2023:
Školní klub: Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Praktika z M 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Vlasta Štveráčková  13.30-14.30
 Úterý  Náboženství  1.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Kristina Vaňková  13.30-14.30
 Přírodovědný kroužek  přírodní vědy, hry v přírodě  Mgr. Roman Čapka  14.00-15.00
 Středa  Kroužek mladých myslivců sudý týd.  poznávání přírody, zvěře  Mgr. Vlasta Štveráčková

 13.30-14.30

 Praktika z M 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Martina Kuřímská  13.30-14.30
 Praktika z Čj 9.C  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Kristina Vaňková  13.30-14.30
 Praktika z Čj 9.AB  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Radka Malenová  13.35-14.35
 Čtvrtek  Praktika z M 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Martina Kuřímská  13.30-14.30


N
abídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2021/2022:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Pondělí  Florbal

 zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže 4.-5. ročník

 Mgr. Michal Pacholík  6.30-7.30
 Gymnastika základy gymnastiky, nácvik sestav 1. stupeň  Eliška Klinerová  15.00-16.00
 Úterý  Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu 1.-3. ročník  Mgr. Michal Pacholík  13.15-14.15
 Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu 6.-7. ročník  Mgr. Pavel Franěk  13.30-14.30
 Středa  Florbal  základy florbalu 1.-3. ročník  Mgr. Zdeněk Dobrovolný  13.30-14.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže 5.-6. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.45-14.45
 Pátek  Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže 8.-9. ročník  Mgr. Vladimíra Pánková  13.45-14.45

Další informace na stránce školní družiny a školního klubu.