Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2019/2020: 

 

NÁZEV KROUŽKU

NÁPLŇ KROUŽKU

VEDOUCÍ KROUŽKU

OD-DO

PONDĚLÍ

Plavání

Základy plavání, hry

Karla Kocourková

15:00-16:15

Gymnastika

Gymnastické nácviky

Eliška Klinerová

14:30-16:00

Informatika

Základy PC, internet

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:30

Flétna

Hra na flétnu, hudební nauka

Jiřina Mařanová

14:00-16:00

ÚTERÝ

Overbal

Cvičení na míčích, na nářadí

Jindřiška Valdmanová

14:30-15:30

Keramika

Práce s hlínou

Karla Kocourková

14:30-16:00

Hraju, hraješ, hrajeme

Hry, dramatizace, komunikace

Petra Řezáčová

15:00-16:30

STŘEDA

Šikulka

Práce s materiálem, přírodniny

Jiřina Mařanová

14:00-15:00

Turistický

Poznávání okolí

Karla Kocourková

14:00-16:15

Plavání pokročílí

Plavecké styly

Eliška Klinerová

14:00-15:00

Plavání

Základy plavání, hry

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:00

Výtvarný 1.-2.ročník

Výtvarné techniky od pravěku po současnost

Petra Řezáčová

15:00-16:30

ČTVRTEK

Výtvarný 3.-4.ročník

Výtvarné techniky od pravěku po současnost

Petra Řezáčová

15:00-16:30

Šperkovnička  1.ročník

Výroba šperků, doplňků

Karla Kocourková

14:30-16:00

Keramika

Práce s hlínou

Jindřiška Valdmanová

15:00-16:30

PÁTEK

Keramika

Práce s hlínou

Jiřina Mařanová

14:00-15:00

Šperkovnička   2.-3.ročník

Výroba šperků, doplňků

Karla Kocourková

14:30-16:00

Školní klub:
Poplatky za školní klub činí 100,- Kč za měsíc. Poplatky vybírá paní Dvořáková (sekretářka školy). Docházka pro přihlášené žáky je závazná (na základě písemné přihlášky). Odhlásit se žáci mohou u vedoucího kroužku na základě písemného odhlášení.

Nabídka zájmových kroužků školního klubu ve školním roce 2019/2020:

 Den  Název kroužku  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Úterý  Praktika z matematiky 9.B  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Petr Jonáš  6.30-7.30
 Náboženství  1.-3. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  13.00-14.00
 Náboženství  4.-9. ročník  Ing. Libuše Štěpničková  14.00-15.00
 Středa  Modelářství  letecké modely, soutěže  Mgr. Milan Sedlák  13.30-15.30
 Praktika z Čj 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Mgr. Eva Scigielová  13.30-14.30
 Čtvrtek  Praktika z matematiky 9.S  opak. učiva k přij. zkouškám  Bc. Zdena Svobodová  13.30-14.30

Nabídka zájmových sportovních kroužků organizovaných Nadací Agrofert ve školním roce 2019/2020:

 Den  Kroužek  Náplň kroužku  Vedoucí kroužku  od - do
 Úterý  Florbal  základy florbalu
 1.-3. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Míčové hry  přehazovaná, vybíjená, základy volejbalu
 1.-3. ročník
 Mgr. Michal Pacholík  13.20-14.20
 Středa  Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 4.-5. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav
 2.-4. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30
 Čtvrtek  Florbal  zdokonalování hry, pravidla florbalu, soutěže
 6.-9. ročník
 Mgr. Daniel Bernardi  6.30-7.30
 Volejbal  základy volejbalu
 3.-5. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  14.45-15.45
 Pátek  Biatlon  atletika, střelba ze vzduchovky na terč, cyklistika
 6.-9. ročník
 Mgr. Pavlína Šabatová  13.30-14.30
 Aerobik  cvičení s hudbou, nácvik sestav, příprava na soutěže
 5.-7. ročník
 Mgr. Vladimíra Pánková  13.30-14.30

Další informace na stránce školní družiny a školního klubu.