Žákovský parlament

Do žákovského parlamentu jsou za každou třídu od 5. do 9. ročníku zvoleni dva zástupci, parlament se schází každou 1. středu o velké přestávce v hudebně.

Povinnosti:

  • účastnit se domluvených schůzek ŽP (popř. za sebe poslat náhradníka) a svou neúčast omluvit
  • projednat získané informace s třídním učitelem a spolužáky ve třídě
  • své připomínky a návrhy sdělovat vhodným a slušným způsobem
  • svým jednáním a chováním reprezentovat sebe a svou třídu.

Práva:

  • být zvolen do výboru ŽP a do Studentského parlamentu v Třebíči
  • sdělovat své připomínky a návrhy ke všemu, co se týká práce a života ve škole
  • očekávat, že se dospělí budou těmito připomínkami zabývat.