Aktuální informace

Sběr papíru

25.05.2020

Ve středu 10. června 2020 se uskuteční poslední sběrová akce ve školním roce 2019/2020.

celý článek

1.A

Mgr. Ivana Chalupová

 

1.B

Mgr. Ivana Šanderová

 

1.C

Mgr. Eva Švihálková

SH2D6
DZBUP
Y2NHW
30W0V
CMPX2
Q200I
WP1EV
5QKHR
3XBIC
VDKEL
67Q6O
W8074
D1MLR
6K9JJ
2AYOT
NKJYZ
N0W3D
BKC4M
NOPFQ

 

V6AO6
6YYU1
Z3BKQ
PE7UP
25Q0C
MWIZM
2VK0X
1TEW7
RY7GS
7VUAQ
C5A8T
YONRD
0Q8U4
E27LS
MI4PL
PQTYE
8P0LF
M04D7
0JRQZ

 

VA4LO
C8YZL
YC7S4
88N5V
4FFIS
D9CK0
Z3P56
ZM0FV
254R2
15QJX
LAL4K
FA6VB
4LKF2
SWNT4
BBY21
3YFT4
T39HM
I9M6R
5MQ09

celý článek

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 je z rozhodnutí vlády ČR možná přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole.

celý článek

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 11. května 2020 se z rozhodnutí vlády ČR mohou vrátit do škol žáci devátých tříd.

celý článek

Den Země 2020

20.4.2020

V tomto týdnu bychom se různými aktivitami účastnili každoročního Dne Země. V současné době to není možné. Připomeňme si alespoň pár nejzákladnějších věcí, které může každý z nás pro naši planetu udělat.
Přeji hodně zdraví a optimismu v současné složité době.

Koordinátorka EVVO, Dana Václavová

celý článek

Sběr papíru

9.4.2020

Na středu 15. dubna 2020 byla naplánována další sběrová akce starého papíru. 

celý článek

Zápisy do školek budou letos bez dětí i rodičů. Konkrétní postup zápisu najdete na www.trebic.cz.

celý článek

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 

Termín registrace přihlášek zůstává do 31.3.2020.

celý článek

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (do 31. března 2020)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

2. fáze – zápis (do 17. dubna 2020)

Zápis do první třídy se z důvodu mimořádných opatření vlády ČR uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu je třeba, aby podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručil zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do naší základní školy:

  • poštou,
  • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
  • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky základní školy.

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele školy, případně na odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

celý článek