Aktuální informace

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření vlády ČR se mění organizace zápisů do prvních tříd základních škol pro školní rok 2020/2021, které se měly uskutečnit ve dnech 3. - 4. dubna 2020. 

Termín registrace přihlášek zůstává do 31.3.2020.

celý článek

POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací z rizikových oblastí: Írán, USA, Kanada, Austrálie, Malajsie, Izrael z evropských států ItálieŠpanělskoRakouskoNěmeckoŠvýcarskoŠvédskoNizozemskoBelgieVelká BritánieNorskoDánskoFrancie a Portugalsko

celý článek

Zápisu k plnění povinné školní docházky podléhají děti, které dovršily nebo dovrší do 31. srpna 2020 šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí.

Jak zápis do základní školy probíhá?

1. fáze – vyplnění online přihlášky (do 31. března 2020)
K zápisu je třeba nejdříve dítě přihlásit. Online přihláška k zápisu do 1. ročníku naší základní školy je k dispozici zde:
online zápis
Pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte v souvislosti s vyzvednutím přihlášky k zápisu vedení školy nebo odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

2. fáze – zápis (do 17. dubna 2020)

Zápis do první třídy se z důvodu mimořádných opatření vlády ČR uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu je třeba, aby podepsanou a řádně vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. třídy, kterou vygeneroval systém při online přihlašování, doručil zákonný zástupce dítěte společně s kopií rodného listu dítěte do pátku 17.04.2020 jedním z následujících způsobů do naší základní školy:

  • poštou,
  • nebo datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem (nelze akceptovat pouze prostý e-mail),
  • nebo v zalepené obálce vhodit do poštovní schránky základní školy.

V případě, že nebudou mít zákonní zástupci možnost si vygenerovanou žádost o zápis dítěte do 1. třídy vytisknout, mohou se obrátit na ředitele školy, případně na odbor školství a kultury MěÚ Třebíč.

3. fáze – přijímací řízení
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení je v kompetenci ředitele základní školy. O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci informováni formou rozhodnutí do 30 dní od zápisu.

Nevíte, do které základní školy Vaše dítě spádově patří?
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
V této obecně závazné vyhlášce si můžete spádovou školu vyhledat:
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 (školské obvody spádových ZŠ

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce nebo nejpozději do 31. května 2020, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Písemná žádost o odklad musí být v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez doložení všech povinných náležitostí není ředitel základní školy oprávněn odklad povinné školní docházky povolit.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok svého věku.

Pro bližší informace k průběhu zápisu dětí do 1. ročníku základní školy můžete kontaktovat pracovnice odboru školství a kultury MěÚ Třebíč nebo přímo vedení školy.

celý článek

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením, která byla vyhlášena vládou v souvislosti s koronavirem, se nebudou v úterý 17.3.2020 konat konzultační hodiny v době od 15.00 do 17.00 hodin.

celý článek

V sobotu 29. února 2020 proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže 

celý článek

Sběr papíru

28.2.2020

Ve středu 26. února 2020 se uskutečnil další sběr starého papíru.

celý článek

Vědomostní kvíz

27.2.2020

 

Ve středu 26.2.  se uskutečnila na 1.stupni soutěž VĚDOMOSTNÍ KVÍZ.

 

V kategorii  žáků 2. a 3.tříd
 1. – 2. místo obsadili Jan Štěpnička ze 3. A a Šimon Novotný ze 3. B
 3. místo Lucie Velebová ze 2. A.

V kategorii žáků 4. a 5. tříd

1.místo obsadil Petr Třešňák ze 4. C.

2. místo Klára Zelenková z 5. A.

3. místo Nela Sochorová z 5. A.

Všichni soutěžící prokázali velké znalosti i mimo školní učivo.
Vítězům blahopřejeme a přejeme další úspěchy ve vzdělávání
i v soutěžích.

celý článek

Kouzelník

27.1.2020

Žonglér Milan Ošmera u nás

celý článek

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole konalo školní kolo 43. ročníku matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2019/2020 pro 6., 7. a 8. ročník.

celý článek