Aktuální informace

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

celý článek

V pondělí 15.11.2021 se konala na 1. stupni soutěž ve skládání puzzle. Úkolem soutěžících bylo poskládat v daném čase co nejvíce dílků. Všichni se moc snažili a podali výborné výkony.

celý článek

V úterý 2. listopadu 2021 se na naší škole konalo školní kolo 44. ročníku matematické soutěže PYTHAGORIÁDA 2021/2022 pro 6., 7., 8. a 9. ročník.

celý článek

HALLOWEEN na 1. stupni

listopad 2021

Letošní Halloween jsme na 1. stupni spojili s jazykovou soutěží. 

celý článek

V úterý 19. října 2021 se uskutečnila další sběrová akce starého papíru. Celkem bylo sebráno 7 700 kg papíru v hodnotě 11 550,- Kč.

celý článek

Turnaj v pexesu 2021

21. 10. 2021

Žáci 1. stupně naší školy mohli změřit své síly na turnaji v pexesu, který se konal ve čtvrtek 21. 10. 2021. Všichni soutěžící se velmi snažili, některé duely byly opravdu vyrovnané. Zde jsou výsledky:

celý článek

Ve středu 8. září 2021 se uskutečnila první sběrová akce starého papíru ve školním roce 2021/2022.

celý článek

Sběr papíru

10.09.2021

Ve středu 8. září 2021 se uskutečnila první sběrová akce starého papíru ve školním roce 2021/2022.

celý článek

 

 • každý, kdo vstoupí do budovy školy, si provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou je třeba dodržovat po celou dobu pobytu ve škole,
 • každá osoba, která vstoupí do budovy školy je povinna zakrýt si dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest – rouška (žáci do 15 let), ostatní respirátor.
  Ochranu dýchacích cest nemusí mít osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, osoby ze závažných zdravotních důvodů. V případě závažných zdravotních důvodů je třeba tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením, kde musí být výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest,
 • ve škole proběhne 3x preventivní screeningové testování žáků. První test se provede 1.září (žáci prvních tříd 2. září), další termíny budou 6. září a 9. září. Testy jsou zdarma.
  Testovat se nemusí žáci, kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě – potvrzení o očkování, prodělané nemoci nebo o negativním testu předloží žák 1. září třídnímu učiteli. V opačném případě by se musel otestovat nebo mít po celou dobu ve škole ochranu dýchacích cest!!!
 • žáci, kteří jsou očkováni nebo testováni nebo nemoc prodělali, nemusí nosit ve třídách ochranu dýchacích cest, tuto ochranu dýchacích cest musí nosit pouze ve společných prostorách.
  V případě, že se žák odmítne testovat a nevztahuje se na něj výjimka, se může účastnit prezenční výuky, ale musí po celou dobu prezenční výuky nosit ochranu dýchacích cest. Tato opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tedy prvních deset dní.
 • žádáme zákonné zástupce žáků, aby do budovy školy vstupovali pouze ze závažných důvodů a pokud je to možné v době, kdy probíhá výuka a ve společných prostorách není pohyb žáků.
  Žádáme všechny osoby, které vstoupí do školy, aby si nasadily ochranu dýchacích cest a vydezinfikovaly si ruce.

 

Vážení rodiče, předem vám velice děkujeme za vstřícnost a pochopení.


Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy

celý článek

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700
přijme zaměstnance na pracovní pozice:

 

učitelka/učitel Aj na 1. stupni ZŠ

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, pracovní úvazek 1,0.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. praxe s výukou Aj na 1. stupni ZŠ 15 let

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem

 

 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

přijme zaměstnance na pracovní pozici

učitelka/učitel Aj na 1. stupni ZŠ

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, částečný pracovní úvazek cca 0,4

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. praxe s výukou Aj na 1. stupni ZŠ 15 let

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem 

 

 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

přijme zaměstnance na pracovní pozici

učitelka TV

Předpokládaný nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou – 12 měsíců, pracovní úvazek 1,0.

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadované předpoklady pro pracovní pozici:

- VŠ, kvalifikace dle zákona

- min. 10 let praxe s výukou TV na ZŠ

- kvalifikace trenéra sportovní gymnastiky II. třídy

- zkušenosti s výukou TV  ve sportovních třídách zaměřených na sportovní gymnastiku 
   výhodou

- čistý trestní rejstřík, bezúhonnost, zdravotní způsobilost

- iniciativnost a kreativita

- kladný vztah k dětem

 

 

Bližší informace budou poskytnuty na vyžádání na emailové adrese seda@zsbartuskova.cz

V Třebíči dne 1. 7. 2021

Mgr. Leoš Šeda

ředitel školy

celý článek