Aktuální informace

Sběr papíru

19.01.2021

V úterý 19. ledna 2021 se uskutečnil další odvoz starého papíru do Huhtamaki v Přibyslavicích.

celý článek

Sběr papíru

18.12.2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskutečnila další sběrová akce. Celkem bylo sebráno 9 660 kg starého papíru v hodnotě 14 490,- Kč.

celý článek

Sběr papíru

19.11.2020

V úterý 15. prosince 2020 se uskuteční další sběr starého papíru.

celý článek

Distanční výuka probíhá od 9.11. prostřednictvím online platformy Microsoft Teams.

celý článek

Ve středu 16. září 2020 se uskutečnila první sběrová akce ve školním roce 2020/2021.

celý článek

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700

Č.j.: ZŠaMŠ TR-Ba 359/2020
2020-09-02

Ředitel školy v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona
vyhlašuje volby do školské rady při ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700

Místo a doba konání voleb zástupců z řad pedagogických pracovníků:
středa 23. září 2020 ve sborovně školy.

Místo a doba konání voleb zástupců z řad zákonných zástupců žáků ZŠ:
středa 23. září 2020 před budovou školy.

Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy

celý článek

Sběr papíru

02.09.2020

Sběr starého papíru se v novém školním roce 2020-2021 uskuteční ve středu 16. září 2020.

celý článek