Škola se sportovním zaměřením

i

Informace pro rodiče a žáky

Z rozhodnutí vlády ČR se s účinností od 14.října 2020 do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.
Všichni žáci se budou vzdělávat distančně. Distanční vzdělávání je ze zákona povinné.
Provoz školní družiny je zrušen.

Toto nařízení se nevztahuje na třídy 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Tyto třídy se budou i nadále vzdělávat ve škole.

Žáci, kteří se budou vzdělávat distančně, budou automaticky odhlášeni z obědů ve školní jídelně.

Všechny kroužky školní družiny jsou do odvolání zrušeny.

V případě vyhlášení nových informací vás budeme neprodleně informovat.

Mgr. Leoš Šeda
ředitel školy

Základní škola Bartuškova Třebíč

Základní škola na Bartuškově ulici se nachází v krásné části města nad Libušiným údolím s výhledem na pole, lesy a zahrady a v klidném prostředí pro práci a život. Škola se snaží poskytovat co nejlepší podmínky pro učení všem žákům bez rozdílu. Kromě toho je zaměřena na sport, pro který má velmi dobré podmínky.