Dějepisná olympiáda

26.11.2020

Ve čtvrtek 26.11.2020 se uskutečnilo školní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)". Této soutěže se účastnilo 6 žáků z 9. ročníku.

Do okresního kola, které se uskuteční 18. ledna 2021 v DDM v Borovině, postupují tito žáci:

1. místo: Palička Radek, 9.S

2. místo: Ježková Anna, 9.C

3. místo: Frajová Karolína, 9.C

Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu na soutěž a postupujícím hodně úspěchů v okresním kole této soutěže.