Dějepisná olympiáda

28.01.2021

V pondělí 18. ledna 2021 se uskutečnilo on-line okresní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)".

Této soutěže se celkem účastnilo 34 žáků z 8. a 9. ročníku celého okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci - Karolína Frajová z 9.C, Anna Ježková z 9.C a Radek Palička z 9.S. Všichni žáci patří mezi úspěšné řešitele. Maximální počet bodů, který žáci mohli v soutěži dosáhnout, byl 80 bodů.

Anna Ježková se umístila na velmi pěkném 9. místě s počtem 71 bod. Radek Palička získal 66 bodů, Karolína Frajová 57 bodů. Do krajského kola "Dějepisné olympiády", které se uskuteční 17. března 2021 v DDM v Pelhřimově, postupuje Anna Ježková.          

Všem žákům děkujeme za vzornou přípravu na soutěž a reprezentaci naší školy v okresním kole. Aničce  přejeme hodně úspěchů v krajském kole.