Dějepisná olympiáda

16.1.2019

Ve středu 16. ledna 2019 se uskutečnilo okresní kolo "Dějepisné olympiády" pod názvem "Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace".

Této soutěže se celkem účastnilo 48 žáků z celého okresu. Naši školu reprezentovali tři žáci: Robin Bauer, 8.B,  Adam Daniel Krotký, 8.S a Jan Pecha, 8.B. Všem třem žákům patří pochvala za vzornou přípravu a reprezentaci školy v této náročné soutěži.