Modrá planeta, 9. ročník

10.12.2018

V pondělí 10. prosince 2018 proběhly na naší škole prezentace ročníkových prací žáků devátého ročníku, kterými byl završen projekt Zelený svět, s nímž se žáci setkávali v průběhu celého druhého stupně.

Žáci zpracovávali téma, které si zvolili sami na základě svých zájmů a zkušeností, za odborné pomoci konzultantů z řad vyučujících.

Prezentace probíhaly v pěti odborných učebnách a po závěrečné poradě hodnotící poroty navrhly k ocenění práce těchto žákyň a žáků (řazeno abecedně):

Matěj Brabenec 9. B, Aneta Holíková 9. S, Andrea Klementová 9. S, Pavel Královec 9. B, Viktorie Krejčová 9. B, Nina Mušková 9. B, Gabriela Poláková 9. S, Jakub Roupec 9. B, Šimon Šplíchal 9. S, Dominika Štarková 9. B, Adéla Valentová 9. B, David Votava 9. A, Jiří Vydra 9. A, Xu Chonghao 9. B

 

Žáci obdrží ocenění společně s pololetním vysvědčením.

Gratulujeme.