Pokyny pro přítomnost žáků devátých tříd ve škole

1.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od pondělí 11. května 2020 se z rozhodnutí vlády ČR mohou vrátit do škol žáci devátých tříd.

Účast ve škole bude dobrovolná a výuka bude zaměřena na konzultace a přípravu žáků na přijímací zkoušky. Nebude se tedy jednat o klasickou výuku podle rozvrhu, ale bude zaměřena především na český jazyk a matematiku.
V naší škole bude tato výuka probíhat následujícím způsobem a při splnění těchto podmínek:

Účast žáků ve škole je dobrovolná. Výuka bude probíhat vždy v pondělí, ve středu a v pátek. Vstup do školy bude umožněn nejdříve v 7.45 hod. Žáci se nesmí shlukovat před školou, půjdou rovnou do určené třídy, kde se přezují. Tento způsob výuky bude ukončen přijímacími zkouškami, poté bude pokračovat výuka na dálku.

Výuka bude zaměřena na přípravu žáků na přijímací zkoušky – vyučovat se bude matematika a český
jazyk, žák se musí zúčastnit výuky obou těchto předmětů. Vždy od 8.00 do 9.00 hod. bude probíhat výuka jednoho předmětu a od 9.15 do 10.15 hod. výuka druhého předmětu. V 10.15 hod. výuka skončí a žáci odejdou domů. Do školy přijdou opět ve středu a potom v pátek. O způsobu výuky dostanou žáci podrobné informace 11.5. ve škole. Plnění zadaných úkolů z českého jazyka a matematiky je dobrovolné a nebude se známkovat. Kromě českého jazyka a matematiky budou žáci plnit na dálku i úkoly z ostatních předmětů, v žádném případě však nebudou přetěžováni.

Ve třídě budou žáci ve skupině, ve které bude max. 15 žáků, v lavicích bude sedět každý sám.
Všichni musí mít alespoň dvě roušky a sáček na tyto roušky, ve třídě během výuky je nemusí
mít nasazeny, v ostatních prostorách školy musí mít roušku nasazenou.

Stravu doporučujeme řešit většími svačinami.

K docházce do školy je třeba žáky přihlásit nejpozději do čtvrtka 7.5.2020 do 9.00 hod. prostřednictvím vyplněného čestného prohlášení zaslaným třídním učitelům. Přihlásit žáka po tomto termínu nelze.


V případě jakýchkoli dotazů můžete kontaktovat vedení školy, třídní učitele nebo vyučující českého jazyka a matematiky příslušných devátých tříd.

 

vedení ZŠ a MŠ Bartuškova