Projekt - 100 let republiky

2. 11. 2018

Naše vlast oslavila 28. 10. 2018 100 let a takové narozeniny je potřeba oslavit. Žáci pátých tříd oslavovali po svém.

Byl pro ně připraven projekt, který jim měl přiblížit, co vše naše malá zemička za 100 let stihla. Děti nezasedly jako obvykle do lavic, ale rozdělily se do skupin. Ve třídách bylo celkem 11 stanovišť, na kterých žáci plnili různé úkoly, které zapisovali do své občanské knížky.

1. stanoviště - práce s mapou

2. stanoviště - hymna (autor, text, kdy poprvé zazněla,...)

3. stanoviště - velký státní znak

4. stanoviště - malý státní znak

5. stanoviště - prezidentská standarta

6. stanoviště - státní pečeť

7. stanoviště - vlajka České republiky

8. stanoviště - vlajka Slovenska

9. stanoviště - důležité údaje

10. stanoviště - prezidenti

11. stanoviště - proměny státu 1918 - 2018

Projektu se žáci věnovali dvě hodiny a hlavním cílem bylo v dětech upevnit povědomí o tomto významném výročí. Za svoji práci si zaslouží pochvalu.