Přerušení provozu mateřské školy

13.06.2019

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy z vážných technických důvodů 

č.j.: ZŠaMŠ TR-Ba 225/2019
2019-06-13

Ředitel Základní školy a mateřské školy Třebíč, Bartuškova 700 rozhodl po projednání se zřizovatelem a v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova 700 ze závažných technických důvodů ve dnech 17.6.2019 – 28.6.2019.

Přerušení provozu bylo dne 12.6.2019 oznámeno Krajské hygienické stanici kraje Vysočina, Územní pracoviště Třebíč.