Sběr starého papíru

19.10.2021

V úterý 19. října 2021 se uskutečnila další sběrová akce starého papíru. Celkem bylo sebráno 7 700 kg papíru v hodnotě 11 550,- Kč.

Děti z naší mateřské školy donesly celkem 48,4 kg starého papíru. Děkujeme všem, dětem, žákům i rodičům, kteří se na této akci podíleli. Velké poděkování patří také panu Večeřovi, který nám pravidelně starý papír odváží do Huhtamaki Přibyslavice.  

Další sběr papíru se uskuteční v úterý 30. listopadu 2021.