Školní metodik prevence

Mgr. Pavlína Šabatová
E-mail: sabatova@zsbartuskova.cz
Tel.: 568 850 227

Konzultační hodiny pro rodiče kdykoliv po telefonické domluvě.

Pracovní náplň metodika prevence

  • vytváří a realizuje preventivní program školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sexuálního zneužívání, sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a institucemi zabývajícími se primární prevencí
  • poskytuje poradenské služby žákům s projevy sociálně nežádoucího chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště