Školní výchovný poradce

Mgr. Marie Hlávková
E-mail: hlavkova@zsbartuskova.cz
Tel.: 568 850 227

Konzultační hodiny: každé pondělí 13.30-14.00 a úterý 7.00-7.30 a kdykoliv po předchozí domluvě.

Pracovní náplň výchovného poradce

  • informuje žáky a jejich zákonné zástupce o možnostech volby povolání a dalšího studia, o typu škol a požadavcích na přijetí na tyto školy, poskytuje individuální konzultace
  • spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce v Třebíči
  • zprostředkovává a zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
  • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou
  • podílí se na přípravě podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami