Fotbal

V současné době jsou ve sportovních třídách mladí fotbalisté, kteří hrají různé výkonnostní soutěže a jsou členy fotbalových klubů na okrese Třebíč.

V rámci výuky mají možnost zdokonalovat své fotbalové dovednosti, udržovat se v dobré fyzické kondici a rovněž regenerovat v hodině plavání.

Bývají pravidelnými účastníky fotbalových soutěží, např. minifotbal, halová kopaná, liga základních škol.

 

Veškeré informace o možnosti zařazení žáka do sportovních tříd poskytne vedení školy nebo Mgr. Michal Pacholík tel: 777 135 783.