Sportovní třídy

Nabízíme možnost výuky ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Zaměření sportovních tříd:


Historie sportovních tříd

Sportovní třídy mají na naší škole již více jak dvacetiletou tradici. Třídní kolektivy se snažíme organizovat na přání rodičů tak, aby ve třídách byli zařazeni chlapci i dívky. První sportovní třída zaměřená na fotbal a plavání vznikla v roce 1996. Tvořilo ji celkem 31 žáků, z toho 22 chlapců fotbalistů a 9 dívek, které se věnovaly plavání.

Od roku 2002 došlo k navázání spolupráce s oddílem sportovní gymnastiky TJ BOPO Třebíč a k zařazení sportovních gymnastek a gymnastů do sportovních tříd. Od 1. 1. 2013 se oddíl sportovní gymnastiky osamostatnil a odešel od TJ BOPO Třebíč. Nyní můžete znát třebíčské sportovní gymnastky pod názvem Gym club Třebíč.

Do sportovních tříd přijímáme všechny děti se zájmem o sport, mladí sportovci mohou být členy různých sportovních klubů.

V současné době jsou otevřeny na naší škole čtyři sportovní třídy (6.-9.ročník), ve kterých jsou soustředěny děti se zaměřením nejen na fotbal, gymnastiku a plavání, ale i například atletiku, florbal...

Cíle sportovních tříd

 • přivést ke sportu co nejvíce dětí z Třebíče a okolí
 • dát možnost hodnotně využít volný čas v odpoledních hodinách v rámci tréninků a kroužků ve škole
 • působit jako prevence proti drogám, alkoholu, násilí
 • upevňovat a rozvíjet u dětí samostatnost, odpovědnost, sebeovládání a schopnost překonávat překážky v běžném životě
 • umožnit každému plně rozvinout svůj talent

Výhody studia ve sportovních třídách

 • 5 hodin tělesné výchovy v rámci dopoledního vyučování
 • možnost specializace na gymnastiku, plavání a fotbal
 • možnost individuálních učebních plánů
 • pravidelná účast žáků v okresních, krajských, republikových a mezinárodních sportovních turnajích a soutěžích

Nabízíme a zajišťujeme

 • pět hodin tělesné výchovy týdně
 • 2 hodiny sportovní trénink
 • 1 hodina plavání (regenerace)
 • 1 hodina sportovní hry (košíková, florbal ...)
 • 1 hodina koordinační cvičení, gymnastika, balancování
 • děti trénují pod vedeních zkušených učitelů TV, kteří jsou též odbornými trenéry s požadovanou trenérskou kvalifikací
 • zvýšený počet hodin TV není rozhodně na úkor ostatních vyučovacích předmětů, což dokládá i úspěšnost přijetí žáků sportovních tříd na střední školy
 • velmi dobré a kvalitní sportovní zázemí – 2 tělocvičny, relaxační tělocvična, bazén, fotbalové hřiště s umělým povrchem, víceúčelové hřiště, tenisové kurty, dopravní hřiště
 • velmi dobré kvalitní zázemí pro školní výuku – školní knihovna, počítače, interaktivní tabule, školní zahrada
 • sportovní třídy fungují díky velké podpoře vedení školy, celého učitelského sboru a sportovních oddílů , se kterými úzce spolupracujeme