Environmentální výchova, výuka a osvěta

Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech jeho formách a znalost a péče o prostředí kolem nás.

Aktivity v rámci EVVO:

 • ekologické výtvarnictví,
 • sběr starého papíru,
 • třídění odpadu,
 • sběr pet lahví a víček,
 • podávání grantových projektů na Zdravé město Třebíč, do Kraje Vysočina, MŠMT i dalších institucí,
 • Veletrh zdraví,
 • Den Země,
 • exkurze Esko-T, čistička odpadních vod, úpravna vody Heraltice, Dalešická přehrada, JEDU, TTS Třebíč, kompostárna u Náměště n.Oslavou, ZOO, (Jihlava nebo Dvůr Králové nad Labem), expozice týkající se vývoje člověka (Dolní Věstonice, Antrophos Brno),
 • přírodovědné a ekologické projekty ve výuce na obou stupních ZŠ,
 • práce na školní zahradě,
 • výuka ve SEV Chaloupky,
 • zapojování se do různých přírodovědných a výtvarných soutěží v rámci EVVO,
 • spolupráce se Zdravým městem Třebíč, Svazem zahrádkářů, Státním zdravotním ústavem Jihlava a Praha, Studentským parlamentem města, Krajskou hygienickou stanicí Jihlava.


Koordinací práce v této oblasti je pověřena vyučující 2.stupně Mgr. Dana Václavová, která absolvovala specializační studium pro koordinátory EVVO.