Kalendář školních akcí

Září

3.9.2018Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
11.9.2018Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6. ročník)
18.9.2018Sběrový den starého papíru
18.9.2018Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4. ročník-výběr žáků)
19.9.2018Adaptační program pro třídní kolektiv (6.B)
24.9.2018Turnaj v pexesu (soutěž na 1. stupni)
25.9.2018Krajské kolo Atletického čtyřboje (výběr 8.S, 9.S)
26.9.2018Adaptační program pro třídní kolektiv (6.A)
27.9.2018Projektový den k Evropskému dni jazyků (6.-9. ročník)
27.9.2018Pipi Dlouhá punčocha - návštěva divadelního představení v divadle Radost Brno (4.A,5.C)

Říjen

2.10.2018Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.C)
2.10.2018Minifotbal - okrskové kolo
3.10.2018Adaptační program pro třídní kolektiv (6.C)
3.10.2018Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.S)
4.10.2018Cihla k cihle - konstrukční soutěž se stavebnicí Teifoc pro žáky 6.-7. ročníků kraje Vysočina v prostorách Střední školy stavební Třebíč
4.10.2018Běh naděje v Třebíči (6. a 7. ročník)
4.10.2018Přespolní běh-okresní kolo v Domamilech (vybraní žáci 6.-9.S)
4.10.2018Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.B)
5.10.2018Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.A)
8.10.2018Bijásek (8. a 9. ročník) - film Borg/McEnroe
9.10.2018Preventivní program (1. ročník)
10.10.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.B)
10.10.2018Adaptační program pro třídní kolektiv (6.S)
10.10.2018Preventivní program (2. ročník)
10.10.2018Minifotbal - okresní kolo
13.10.2018Baby TeamGym v Třebíči – dvojboj (trampolína, tumbling) v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
15.10.2018Čert a káča - pohádka v kině Pasáž (3.B)
16.10.2018Návštěva zeměpisného audiovizuálního pořadu Útěk na sever (Finsko, Laponsko, Norsko a Island) agentury Pohodáři v Národním domě (7. ročník)
17.10.2018Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.B)
17.10.2018Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8. ročník)
17.10.2018Okresní kolo v Zimním čtyřboji (šplh 4,5 m, skok z místa, člunkový běh, hod medicimbalem do dálky) v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
18.10.2018Návštěva městské knihovny Okružní (5.B)
18.10.2018Návštěva veletrhu vzdělávání DIDACTA v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (9. ročník)
22.10.2018Alternátor-scienceshow v ekotechnickém centru (9.A+S)
23.10.2018Sběrový den starého papíru
23.10.2018Alternátor-scienceshow v ekotechnickém centru Třebíč (9.B)
25.10.2018Výsadba lípy ke 100. výročí vzniku republiky
25.10.2018Školní florbalový turnaj (1.-5. ročník)
25.10.2018Soutěž ve skládání puzzle (1. stupeň)
26.10.2018Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč v naší tělocvičně (ukázka činností a dovedností studentů OA a HŠ Třebíč) (8. a 9. ročník)
31.10.2018Halloween - jazyková soutěž (4. a 5. ročník)
31.10.2018Návštěva městské knihovny Okružní (4.C)

Listopad

1.11.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.A)
1.11.2018Okrskové kolo v halové kopané na ZŠ TGM v Moravských Budějovicích (6. a 7. ročník - výběr)
3.11.2018Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym a TeamGym Junior
6.11.2018K šípku s Růženkou - pořad pro děti v Národním domě (3.AC,4.BC,5.AB)
6.11.2018Jak se nestát obětí - beseda městské policie pro dívky 7. tříd s ukázkou sebeobrany
6.11.2018Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.A)
7.11.2018Ekocentrum Chaloupky Baliny (2.AB)
7.11.2018K šípku s Růženkou - pořad pro děti v Národním domě (4.A,5.C)
7.11.2018Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.B)
7.11.2018Okresní kolo v halové kopané na ZŠ Horka-Domky Třebíč (6. a 7. ročník - výběr)
8.11.2018Preventivní program (3. ročník)
8.11.2018Exkurze 7.S do Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve Studenci
10.11.2018Účast gymnastek na Republikové finále Poháru ČASPV v soutěži TeamGym (Trutnov)
12.11.2018 - 13.11.2018Chemická olympiáda - školní kolo (9.BS)
13.11.2018Ekocentrum Chaloupky Baliny (3.AC)
13.11.2018Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (6. a 7. ročník-výběr)
13.11.2018Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C)
14.11.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.B)
15.11.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.C)
16.11.2018Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (9.A,S)
16.11.2018Projekt Zelený svět (7. ročník) - prezentace prací žáky a ocenění nejlepších skupin
20.11.2018Okresní kolo ve florbalu na ZŠ Horka-Domky (6. a 7. ročník-výběr)
21.11.2018Sběrový den starého papíru
21.11.2018VIDA! science centrum Brno - zábavní vědecký park u brněnského výstaviště (4.A,5.C)
22.11.2018Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (8. a 9. ročník-výběr)
27.11.2018Okresní kolo ve florbalu na ZŠ Horka-Domky (8. a 9. ročník-výběr)
28.11.2018Návštěva městské knihovny Okružní (4.C)
29.11.2018Okresní kolo v plavání základních škol v Moravských Budějovicích
30.11.2018Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (8.A,9.B)

Prosinec

30.11.2018 - 1.12.2018Republikové finále Poháru AŠSK ČR v gymnastické soutěži TeamGym (na naší škole)
3.12.2018Bijásek (8. a 9. ročník) - film Maří Magdaléna
4.12.2018Hvězdička betlémská - koncertní divadelní představení v divadle Pasáž v Třebíči ((MŠ)
4.12.2018Jak předcházet nebezpečným situacím - teorie + ukázka sebeobrany (8. ročník)
4.12.2018Dějepisná olympiáda - školní kolo (7.-9. ročník)
5.12.2018Návštěva městské knihovny Okružní (5.C)
5.12.2018Anthropos + planetárium Brno - exkurze 6. ročníku (6.B,C)
6.12.2018Stop kyberšikaně (5.B)
6.12.2018SŠ a SOU Vostrý - exkurze + praktické aktivity (6.A,7.A)
6.12.2018Anthropos + planetárium Brno - exkurze 6. ročníku (6.A,S)
6.12.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.A)
7.12.2018SŠ a SOU Vostrý - exkurze + praktické aktivity (6.B)
7.12.2018Stop kyberšikaně (6.S)
7.12.2018Vánoční pohádka - divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova
10.12.2018Louskáček - návštěva baletního představení v Národním divadle Brno (vybraní žáci 6.C,7.C,8.B)
10.12.2018Prezentace ročníkových prací v projektu Modrá planeta žáky 9. ročníku
11.12.2018 - 12.12.2018Čertí brko - návštěva filmového představení (1.-9. ročník)
11.12.2018Mladý chemik (Brno) - oblastní kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
12.12.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.C)
13.12.2018Vystoupení gymnastek TeamGym na finále soutěže MiniMiss 2018 ve Fóru Třebíč
13.12.2018SŠ a SOU Vostrý - exkurze + praktické aktivity (6.C)
13.12.2018Návštěva městské knihovny Okružní (5.B)
13.12.2018Recitační soutěž (1. stupeň)
14.12.2018Výstava obrazů (9.S)
14.12.2018SŠ a SOU Vostrý - exkurze + praktické aktivity (7.B)
14.12.2018Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (8.B,S)
17.12.2018 - 19.12.2018Křesťanské Vánoce (1. stupeň)
17.12.2018Vánoční odpolední vystoupení gymnastek Gym clubu Třebíč v naší tělocvičně pro rodiče
18.12.2018Vánoční exhibice našich gymnastek a děvčat z kroužku aerobiku ve školní tělocvičně (oba stupně)
19.12.2018Stop kyberšikaně (5.C)
20.12.2018Vánoční florbalový turnaj našich žáků ve školní tělocvičně (1.-9. ročník)
20.12.2018Návštěva městské knihovny Okružní (3.B)
21.12.2018Labyrint - zábavní park v budově bývalé zámecké sýpky (6.S)
21.12.2018Světová výstava Titanic v Brně (6.A,8.S, 9.A)

Leden

6.1.2019 - 12.1.2019Lyžařský výcvikový kurz (7.B,C)
9.1.2019Sběrový den starého papíru
10.1.2019SŠ a SOU Vostrý - exkurze + praktické aktivity (6.A)
16.1.2019Účast žáků na okresním kole Dějepisné olympiády v DDM Borovina
17.1.2019Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků před zápisem do 1. tříd v MŠ Lidická
20.1.2019 - 25.1.2019Lyžařský výcvikový kurz (7.S)
22.1.2019Návštěva budoucích prvňáčků z MŠ Bartuškova v 1. třídě
23.1.2019Návštěva městské knihovny Okružní (3.A)
30.1.2019Účast žáků na okresním kole Matematické olympiády 5. a 9. ročníku
31.1.2019Předávání pololetního vysvědčení
31.1.2019Účast žáků na okresním kole Olympiády v českém jazyce

Únor

7.2.2019Exkurze do hvězdárny a planetária Brno (4.C,5.B)
8.2.2019Vzpoura úrazům - projekt usilující o prevenci úrazů u dětí pomocí edukačních setkání s hendikepovanými pracovníky VZP ČR (3. ročník)
11.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
12.2.2019Zvířátka a loupežníci - divadelní představení pro MŠ
14.2.2019Návštěva městské knihovny Okružní (5.A)
15.2.2019Turnaj ve vybíjené dívek 4.-5. ročníku - okrskové kolo (ZŠ Horka-Domky)
18.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
20.2.2019Návštěva městské knihovny Okružní (3.A)
20.2.2019Sběrový den starého papíru
21.2.2019Preventivní program (7. ročník)
22.2.2019Vědomostní kvíz - soutěž žáků 2.-5. ročníku
23.2.2019TeamGym - okresní přebor sportovní gymnastiky
25.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
26.2.2019Divadlo v AJ (5. ročník)
26.2.2019Bílý tesák - divadelní představení divadla Drak z Hradce Králové (3.B,4.BC,5.AB)
27.2.2019Návštěva městské knihovny Okružní (4.C)

Březen

1.3.2019Projekt Zelený svět (8. ročník) - exkurze na centrále hasičského záchranného sboru Třebíč
11.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
12.3.2019Beseda s autorkou pohádkových knížek Marií Špačkovou (3.A,B)
12.3.2019 - 14.3.2019První pomoc (8. ročník) - přednáška o první pomoci při zlomeninách, poranění teplem a chladem a intoxikaci, modelové situace
14.3.2019Návštěva městské knihovny Okružní (5.B)
14.3.2019Hrou proti AIDS - interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV (9. ročník)
15.3.2019Turnaj ve vybíjené chlapců 4.-5. ročníku - okrskové kolo (ZŠ Horka-Domky)
18.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
19.3.2019 - 21.3.2019První pomoc (8. ročník) - přednáška o první pomoci při poranění teplem a chladem
20.3.2019Beseda o Třebíči v městské knihovně Okružní (3.B)
21.3.2019Návštěva městské knihovny Okružní (3.C)
22.3.2019Matematický klokan - matematická soutěž pro žáky 2.-9. ročníku
25.3.2019Mimořádné situace - dopravní výchova (8.ročník)
25.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
27.3.2019Ekocentrum Chaloupky Baliny (4.B,5.A)
30.3.2019Pohár města Třebíče - závod Českého poháru TeamGym v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova

Duben

Květen

Červen