Kalendář školních akcí

Září

2.9.2019Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
10.9.2019Sběrový den starého papíru
12.9.2019Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6.B,C)
16.9.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.B)
17.9.2019Divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova
18.9.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (1.B)
18.9.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.B)
23.9.2019Seiferos - ukázka dravých ptáků (1. a 2. stupeň)
25.9.2019Pomoc se stěhováním městské knihovny Okružní (9.B)
25.9.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.C)
26.9.2019Černobyl-spící peklo - přednáška Tomáše Kubeše (8.C, 9.B)
26.9.2019Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6.A,S)
27.9.2019Projekt Zelený svět (7. ročník) - Běh lesním královstvím
30.9.2019Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4. ročník-výběr žáků)

Říjen

Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí-Ostrůvek (4.B)
2.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C)
2.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.S)
2.10.2019Přespolní běh-okresní kolo v Budišově (vybraní žáci 6.-9.S)
3.10.2019Běh naděje v Třebíči (6. a 7. ročník)
7.10.2019Skupina Marbo - zpívat nás baví (4. ročník)
8.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.A)
8.10.2019Bezpečně do školy (1. ročník)
9.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.A)
10.10.2019Cihla k cihle - konstrukční soutěž se stavebnicí Teifoc pro žáky 6.-7. ročníků kraje Vysočina v prostorách Střední školy stavební Třebíč
15.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.A,S)
15.10.2019Bezpečně doma a venku - jak se chovat, když jsem sám doma nebo na ulici (2. ročník)
16.10.2019Kanada - multikulturní země ledního hokeje (7. ročník)
16.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.B,C)
16.10.2019Okresní kolo v Zimním čtyřboji (šplh 4,5 m, skok z místa, člunkový běh, hod medicimbalem do dálky) v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
17.10.2019Návštěva veletrhu vzdělávání DIDACTA v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (9. ročník)
19.10.2019Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym a TeamGym Junior
22.10.2019Stříkačka (3. ročník)
23.10.2019Sběrový den starého papíru
23.10.2019Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč v naší tělocvičně (ukázka činností a dovedností studentů OA a HŠ Třebíč) (8. a 9. ročník)
24.10.2019Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.A)
31.10.2019Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)

Listopad

1.11.2019Okrskové kolo v halové kopané na ZŠ TGM v Moravských Budějovicích (6. a 7. ročník - výběr)
4.11.2019Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.B)
5.11.2019Jak se nestát obětí - beseda městské policie pro dívky 7. tříd s ukázkou sebeobrany
5.11.2019Okresní kolo v halové kopané na ZŠ Horka-Domky Třebíč (6. a 7. ročník - výběr)
6.11.2019Maxipes Fík - návštěva divadelního představení v divadle Pasáž (1.ABC, 2.AB, MŠ)
7.11.2019Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.S)
8.11.2019Katolické gymnázium Třebíč - Projektové dny (matematika a fyzika + vybraní žáci 9.S)
8.11.2019 - 2.12.2019Týdenní kurz s rodilým mluvčím v anglickém jazyce (5.-9. ročník)
8.11.2019Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.A)
9.11.2019Účast gymnastek na Republikové finále Poháru ČASPV v soutěži TeamGym (Trutnov)
13.11.2019Soutěž ve skládání puzzle (1. stupeň)
14.11.2019Beseda k 30. výročí sametové revoluce (9.ABS)
15.11.2019Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (9.S)
15.11.2019Návštěva městské knihovny Okružní (2.A)
16.11.2019Baby CUP TeamGym - gymnastická soutěž v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova Třebíč
19.11.2019Nenič mě, sloužím všem - beseda Městské policie Třebíč k prevenci kriminality (5.ročník)
19.11.2019Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (8. a 9. ročník-výběr)
19.11.2019Okrskové kolo ve florbalu na ZŠ Bartuškova (6. a 7. ročník-výběr)
20.11.2019Dějepisná olympiáda - školní kolo (7.-9. ročník)
20.11.2019Anthropos + planetárium Brno - exkurze 6. ročníku (5.B,C)
21.11.2019Jak předcházet nebezpečným situacím - teorie + ukázka sebeobrany (8. ročník)
21.11.2019Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)
22.11.2019Alternátor - návštěva ekotechnického centra Třebíč (5.A)
26.11.2019Nikolas Winton-Síla lidskosti - návštěva filmového představení (7. a 8. ročník)
27.11.2019Cimbálová muzika Réva (6. a 7. ročník)
27.11.2019Návštěva městské knihovny Okružní (3.B)
28.11.2019Okresní kolo v plavání základních škol v Moravských Budějovicích
29.11.2019Beseda se senátorkou - p. Hana Žáková (8.BC)
29.11.2019Pekelná pohádka - návštěva divadelního představení v Národním domě v Třebíči
29.11.2019Cimbálová muzika Réva (MŠ + 1. stupeň)

Prosinec

3.12.2019Fotografování žáků 1. tříd
4.12.2019Sběrový den starého papíru
4.12.2019Návštěva městské knihovny Okružní (4.A)
6.12.2019 - 7.12.2019Účast gymnastek na Finále Poháru AŠSK v TeamGymu v Plzni
6.12.2019Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (8.A,B,C,S)
9.12.2019Čtyřlístek a talisman moci - návštěva divadelního představení (1.ABC,2.AB,4.ABC)
10.12.2019Vánoční výstava betlémů v Muzeu Vysočiny Třebíč (6.B)
11.12.2019Jak předcházet nebezpečným situacím - teorie + ukázka sebeobrany (8. ročník)
11.12.2019Návštěva městské knihovny Okružní (4.C)
12.12.2019Zakleté pírko - návštěva filmového představení v kině Pasáž (1.-6. ročník)
13.12.2019Bojíš se žít off-line? - beseda (5.A)
13.12.2019Katolické gymnázium Třebíč - Projektové dny (biologie a chemie)
13.12.2019Návštěva městské knihovny Okružní (2.B)
13.12.2019Projekt Podpora řemesel na SPŠ Třebíč - praktické aktivity a seznámení s náplni jednotlivých výučních a maturitních oborů (9.A,B)
16.12.2019Právní vědomí (7.AC)
16.12.2019 - 19.12.2019Křesťanské Vánoce (1. stupeň + MŠ)
16.12.2019Prezentace ročníkových prací v projektu Modrá planeta žáky 9. ročníku
17.12.2019Tomáš Garrigue Masaryk - soutěž okresního archivu
17.12.2019 - 18.12.2019Vánoční florbalový turnaj našich žáků ve školní tělocvičně (1.-9. ročník)
17.12.2019Vánoční dílničky na 1. stupni - vyrobte si vánoční ozdoby a drobné dárečky
18.12.2019Právní vědomí (7.BS)
18.12.2019Návštěva městské knihovny Okružní (2.A)
19.12.2019Byla cesta, byla ušlapaná - zpívání koled před Zadní synagogou v Zámostí
19.12.2019Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)
19.12.2019Vánoční exhibice našich gymnastek a děvčat z kroužku aerobiku ve školní tělocvičně (oba stupně)
19.12.2019Návštěva městské knihovny Okružní (4.B)

Leden

5.1.2020 - 10.1.2020Lyžařský výcvikový kurz (7.A,B,C)
14.1.2020Účast žáků na okresním kole Dějepisné olympiády v DDM Borovina
14.1.2020Fotbalový turnaj pro žáky 1. a 2. ročníku
15.1.2020 - 19.1.2020Vystoupení gymnastek v Okříškách
15.1.2020Sběrový den starého papíru
17.1.2020Exkurze do hvězdárny a planetária Brno (4.ročník)
23.1.2020Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.A,B)
23.1.2020Návštěva městské knihovny Okružní (3.A)
23.1.2020Účast žáků na okresním kole Olympiády v českém jazyce
24.1.2020Divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova
25.1.2020 - 30.1.2020Lyžařský výcvikový kurz (7.S)
27.1.2020Kouzelnicko-žonglérské vystoupení Milan Ošmery ve ŠD
29.1.2020Účast žáků na okresním kole Matematické olympiády 5. a 9. ročníku
30.1.2020Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)
30.1.2020Malý princ - Muzikálové představení Hudebního divadla dětem (5.ABC, 6. a 7. ročník)
30.1.2020Beseda s předním českým fotografem Tomki Němcem (pro zájemce 7.-9. ročníku)
30.1.2020Předávání pololetního vysvědčení

Únor

3.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
10.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
17.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
24.2.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
30.1.2020Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)
7.2.2020Exkurze do hvězdárny a planetária Brno (3.ročník)
12.2.2020Návštěva městské knihovny Okružní (2.A)
12.2.2020Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo (6.-7. ročník)
13.2.2020 - 14.2.2020Mozkoherna - workshop s technologií na trénink mozku
13.2.2020Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo (8.-9. ročník)
15.2.2020Okresní přebor ve sportovní gymnastice
17.2.2020Týdenní kurz s rodilým mluvčím v anglickém jazyce (5.-9. ročník)
18.2.2020Závisláček - beseda Státního zdravotního ústavu k prevenci závislostí, kouření, drogy (6. ročník)
20.2.2020Beseda k volbě povolání na Úřadu práce Třebíč (9.S)
20.2.2020Čas proměn - péče o fyzické, duševní a sociální zdraví (děvčata 7. ročník)
26.2.2020Sběrový den starého papíru
27.2.2020Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)

Březen

Duben

Květen

Červen

25.6.2020Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž