Kalendář školních akcí

Říjen

Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí-Ostrůvek (4.B)
2.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C)
2.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.S)
2.10.2019Přespolní běh-okresní kolo v Budišově (vybraní žáci 6.-9.S)
3.10.2019Běh naděje v Třebíči (6. a 7. ročník)
7.10.2019Skupina Marbo - zpívat nás baví (4. ročník)
8.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.A)
8.10.2019Bezpečně do školy (1. ročník)
9.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.A)
10.10.2019Cihla k cihle - konstrukční soutěž se stavebnicí Teifoc pro žáky 6.-7. ročníků kraje Vysočina v prostorách Střední školy stavební Třebíč
15.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.A,S)
15.10.2019Bezpečně doma a venku - jak se chovat, když jsem sám doma nebo na ulici (2. ročník)
16.10.2019Kanada - multikulturní země ledního hokeje (7. ročník)
16.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.B,C)
16.10.2019Okresní kolo v Zimním čtyřboji (šplh 4,5 m, skok z místa, člunkový běh, hod medicimbalem do dálky) v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
17.10.2019Návštěva veletrhu vzdělávání DIDACTA v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (9. ročník)
19.10.2019Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym a TeamGym Junior
22.10.2019Stříkačka (3. ročník)
23.10.2019Sběrový den starého papíru
23.10.2019Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč v naší tělocvičně (ukázka činností a dovedností studentů OA a HŠ Třebíč) (8. a 9. ročník)
24.10.2019Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.A)
31.10.2019Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)