Kalendář školních akcí

Březen

25.3.2019Mimořádné situace - dopravní výchova (8.ročník)
27.3.2019Ekocentrum Chaloupky Baliny (4.B,5.A)
20.3.2019Beseda o Třebíči v městské knihovně Okružní (3.B)
30.3.2019Pohár města Třebíče - závod Českého poháru TeamGym v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
25.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
22.3.2019Matematický klokan - matematická soutěž pro žáky 2.-9. ročníku
15.3.2019Turnaj ve vybíjené chlapců 4.-5. ročníku - okrskové kolo (ZŠ Horka-Domky)
21.3.2019Návštěva městské knihovny Okružní (3.C)
14.3.2019Návštěva městské knihovny Okružní (5.B)
12.3.2019Beseda s autorkou pohádkových knížek Marií Špačkovou (3.A,B)
19.3.2019 - 21.3.2019První pomoc (8. ročník) - přednáška o kardiopulmonální resuscitaci a první pomoci při krvácení
14.3.2019Hrou proti AIDS - interaktivní hra zaměřená na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV (9. ročník)
11.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
18.3.2019Plavecký výcvik (4. ročník)
1.3.2019Projekt Zelený svět (8. ročník) - exkurze na centrále hasičského záchranného sboru Třebíč
19.3.2019 - 21.3.2019První pomoc (8. ročník) - přednáška o první pomoci při poranění teplem a chladem
12.3.2019 - 14.3.2019První pomoc (8. ročník) - přednáška o první pomoci při zlomeninách, poranění teplem a chladem a intoxikaci, modelové situace