Kalendář školních akcí

Září

2.9.2019Zahájení nového školního roku, přivítání prvňáčků
10.9.2019Sběrový den starého papíru
12.9.2019Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6.B,C)
16.9.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.B)
17.9.2019Divadelní představení pro 1. ročník v MŠ Bartuškova
18.9.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (1.B)
18.9.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.B)
23.9.2019Seiferos - ukázka dravých ptáků (1. a 2. stupeň)
25.9.2019Pomoc se stěhováním městské knihovny Okružní (9.B)
25.9.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.C)
26.9.2019Černobyl-spící peklo - přednáška Tomáše Kubeše (8.C, 9.B)
26.9.2019Dotazníkové šetření před adaptačním programem pro třídní kolektivy (6.A,S)
27.9.2019Projekt Zelený svět (7. ročník) - Běh lesním královstvím
30.9.2019Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4. ročník-výběr žáků)

Říjen

Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí-Ostrůvek (4.B)
2.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.C)
2.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.S)
2.10.2019Přespolní běh-okresní kolo v Budišově (vybraní žáci 6.-9.S)
3.10.2019Běh naděje v Třebíči (6. a 7. ročník)
7.10.2019Skupina Marbo - zpívat nás baví (4. ročník)
8.10.2019Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti (4.A)
8.10.2019Bezpečně do školy (1. ročník)
9.10.2019Adaptační program pro třídní kolektiv (6.A)
10.10.2019Cihla k cihle - konstrukční soutěž se stavebnicí Teifoc pro žáky 6.-7. ročníků kraje Vysočina v prostorách Střední školy stavební Třebíč
15.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.A,S)
15.10.2019Bezpečně doma a venku - jak se chovat, když jsem sám doma nebo na ulici (2. ročník)
16.10.2019Kanada - multikulturní země ledního hokeje (7. ročník)
16.10.2019Dějepisná exkurze - Gotické památky Prahy (8.B,C)
16.10.2019Okresní kolo v Zimním čtyřboji (šplh 4,5 m, skok z místa, člunkový běh, hod medicimbalem do dálky) v tělocvičně ZŠ a MŠ Bartuškova
17.10.2019Návštěva veletrhu vzdělávání DIDACTA v prostorách Střední průmyslové školy Třebíč (9. ročník)
19.10.2019Pohár města Příbrami v soutěži TeamGym a TeamGym Junior
22.10.2019Stříkačka (3. ročník)
23.10.2019Sběrový den starého papíru
23.10.2019Roadshow Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč v naší tělocvičně (ukázka činností a dovedností studentů OA a HŠ Třebíč) (8. a 9. ročník)
24.10.2019Turnaj v kuželkách na nové dráze v hale Leopolda Pokorného (4.A)
31.10.2019Chovám se správně - setkání se strážníkem Městské policie Třebíč (4. ročník)

Listopad

Prosinec

Leden

30.1.2020Předávání pololetního vysvědčení

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

25.6.2020Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd v kině Pasáž