Projekty

 • Zdravá škola
 • Bezpečná cesta do školy
 • Zdravé držení těla
 • Ajaxův zápisník
 • Adaptační kurzy a intervenční programy pro školní kolektivy DDM Třebíč a PPP Třebíč
 • Předškoláček aneb Frantík půjde do školy
 • První pomoc do škol
 • Školní Veletrh zdraví - součást Dnů zdraví Třebíč
 • Den Země
 • Testy CERMAT – 5. a 9. ročník
 • Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v areálu školy
 • Projekt VIP-Kariéra (Rozvoj školních poradenských pracovišť RŠPP-VIP II)
 • Projekt Škola pro život
 • Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)
 • Projekt Didaktika pro kyberprostor
 • Projekt ORP Třebíč - síťování škol
 • Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina
 • Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
 • Projekt Personální podpora 2016-2018
 • Projekt Personální podpora 2018-2020
Projekt Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova

Projekt
REKONSTRUKCE PŘÍRODOVĚDNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ BARTUŠKOVA
je spolufinancován Evropskou unií.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2018-2020

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Projekt Personální podpora 2016-2018

Zajištění školního speciálního pedagoga pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý článek
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

V letech 2018-22 se pedagogové naší školy účastní projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zaměřeného na posílení osobnostní a profesní kompetence pedagogických pracovníků potřebné k realizaci společného vzdělávání v základním a zájmovém vzdělávání.

Celý článek
Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina

Na podzim 2015 se naše škola zúčastnila projektu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Kraji Vysočina.

Celý článek
Projekt ORP Třebíč - síťování škol

Pomoc žákům základních škol, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, mají specifické problémy se zvládáním učiva nebo jsou nějakým způsobem znevýhodněni ve třídních kolektivech.

Celý článek
Projekt Didaktika pro kyberprostor

Od října 2014 do července 2015 se naše škola účastní jako partner realizace projektu Didaktika pro kyberprostor v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celý článek
Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV)

Naše škola spolupracuje s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání Brno. 

Celý článek
Projekt Škola pro život

V roce 2013 naše škola úspěšně ukončila projekt Škola pro život realizovaný v rámci výzvy EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Celý článek
První pomoc do škol

Deset vyučovacích hodin pod vedením odborných lektorů z Českého červeného kříže, žáků a pedagogů zdravotnických škol i profesionálních záchranářů. 

Celý článek